Villastaden – Östermalm

Villa Arla, den ursprungliga. Foto: Gustaf Nilsson.

Historik

Nyckelberget var för 200 år sedan bara ett mindre skogsområde och lite betesmark, där ingen väsentlig verksamhet försiggick. I dag är det en välvårdad park med omgivande villabebyggelse. Vi kallar det numera Annelundsparken och Villastaden.

Gränserna för Villastaden-Östermalm är stadsmotorvägen i söder och Åsbogatan-Brämhultsvägen i norr. Den gamla Fjärrbusstationen – där vi sedan 2008 kan se Pinocchio – är gräns i väster och Solhems sjukhus i öster. Gränsen mellan Villastaden och Östermalm går ungefär i höjd med Lasarettet.

Bebyggelse

Området nedanför Nyckelberget blev på 1800-talet bebyggt med stadens elegantaste villor. De rika borgarna började vid denna tid lämna våningarna nära Stora torget och flyttade till stadens utkanter. Nära till naturen och vacker utsikt värderades nu mer än ett centralt, men smutsigt och brandfarligt läge. – Området kallades snart, av bourgeoisien, för Hundsta’n. Anledningen var att där fanns renrasiga hundar i både kennlar och hem. Men det var också en högst medveten pendang till Kattsta’n vid Linnéparken – då Östra Haga, rik på enklare hus och katter.

Det som senare kom att kallas Annelund byggdes omedelbart efter stadsbranden 1822 av den ledande färgaren i staden Ambrosius Butsch. Denne anlade också de terrasser som ännu finns kvar. Han sålde 1828 till handlanden Per Pettersson (en värdig representant för den s.k. Toarpsadeln), som byggde om till lyxig herrgård (landeri). Hans hustru hette Anna Aspegren, och det var hon som fick ge namn åt Annelund. Per dog endast 43 år gammal; det hjälpte inte att han försökte kurera sin sjukdom genom bad i vin. Dottern Emilie avled 1853 av alltför ”ymnigt njutande” av meloner, sägs det. En fosterdotter till Emilie, Lovisa Holmén och hennes man Viktor Brink, övertog Annelund.

Sedan såldes landeriet till en man med spöklikt utseende, Rémy ”Döden” Schwartz. Han var styvson till Marie Sophie Schwartz, välkänd författarinna med över 50 utgivna romaner och tidvis boende på Annelund. Gustaf Christiernin blev sedan arrendator på stället. I början av 1870-talet köptes landeriet av fabrikören Johan August Andersson och hans hustru Lina. Vid makens död 1881 överlät Lina hela Annelund till svärsonen Arvid Sprakarn (namnet efter Sprakared i Kinnahult). De egna sönerna fick inget. Tomter i det blivande Villastaden styckades av och gav Sprakarn en mycket stor förmögenhet. Lina flyttade själv 1890 till den pampiga Villa Arla (samma plats som nuvarande höga Arlahuset) som hon uppfört på en tomt avstyckad från Annelund. Denna villa överläts på 1890-talet till Holger Carling med hustrun Hilda f. Åkerlund. In flyttade 1902 godsägaren Edvard Hallin (tillhörig Sven Erikson-klanen) med familj och hundar. Namnet Villa Arla är rimligen inspirerat av det något äldre Villa Särla vid Ramnasjön. – Arvid och Ellen Sprakarn byggde ett slottsliknande tegelhus på Sturegatan, där Immanuelskyrkan senare byggde sin idrottshall. Huset övertogs av dottern Anna, gift med majoren Ragnar Claeson.

År 1890 sålde Sprakarn huvudbyggnaden Annelund till häradshövdingen vid Gäsene tingsrätt Thor Odencrants och hans hustru Eleonora. Deras dotter Elin var handlingskraftig och cyklande läkare. På Flickskolan var hon populär skolläkare, och många boråsare minns nog den moped eleverna gav henne för att visa sin uppskattning. – Huvudbyggnaden på Annelund brann ner 1959. Den var då i stadens ägo. – Direktören vid Borås Wäfveri AB Nils Hörstadius och hustrun Ella f. Bergengren byggde 1934 den tegelvilla som idag ofta kallas Annelundsvillan.

Gustaf Håkansson (barnbarn till förläggaren Sven Erikson i Rydboholm) med hustrun Zelma Jagenburg köpte 1894 en bit mark nära Annelund av Arvid Sprakarn. Han byggde en mycket exklusiv villa med både tinnar och torn, som han kallade Solbacken. 1919 köpte Nils Harry Ljungberg (Ljungbergs Läderfabrik AB) denna villa. Vid hans död 1940 tog hans hustru Ellen över ruljangsen. Hon moderniserade villan efter tidens smak, och snickarglädje byttes mot stram funktionalism. 1957 köpte Borås stad Solbacken. Den användes bl.a. som skola innan den 1967 byggdes om till ungdomsgård. Första konserten hölls 1973 och huset fick sedan namnet Rockborgen. Alldeles strax kommer den att läggas ned.

Till bebyggelsen i Annelundsparken kan vi också räkna den vattenreservoar som fanns mellan åren 1881 och 1928. Vattnet rann från Pickesjön med självtryck, senare kompletterat med pumpar. Den revs 1964, och på dess plats finns numera en lekplats.

Östermalm är en villastadsdel med endast ett fåtal hyreshus. Villorna är inte heller särskilt många, men de är i stor utsträckning av samma slag, nämligen större format och i utpräglad funkisstil.

Gatunamn och profiler

Nyckelbergsgatan anspelar på det gamla namnet för Annelundsparken. Vendelsberg, Villaberg, Ekenäs, Björkedal och Liljedal är lägenheter/avstyckningar som gett namn åt respektive gata, medan Vendelsdal och Vendelshöjd bara finns i själva gatunamnet. – Mest typiskt för Villastaden är annars gatunamnen Första, Andra och upp till Sjunde Villagatan. Kanske inspirerat av amerikanska gatunamn, eller bara dålig fantasi. – Syster Toras väg på Östermalm minner om den idealistiska Tora Lindberg-Svensson, initiativtagare till Solhems barnsjukhus 1909 och sanatorium 1916; från 1931 nytt barnsjukhus. Under hela sitt liv vurmade hon för de fattiga och sjuka i samhället. – Kvartersnamnen i området har fågelnamn, vilket minner om en kanske numera bortglömd kulturpersonlighet, ”Calle på Trasten”, Karl W Johansson (1875–1968). Han var under några tidiga årtionden på 1900-talet en populär revyskådespelare, från kv. Trasten snett emot Örjanshus.

Kyrkor och skolor

Borås Missionsförening bildades 1878, och bytte namn till Borås Missionsförsamling 1936, senare Immanuelkyrkans Missionsförsamling. Den gamla kyrkobyggnaden vid Sturegatan från 1899 revs och ersattes med en ny 1971. Den inrymmer även Sturehallen för idrott. – Hasselbacken (vid Hasselbacksgatan, numera bebyggt med villor) köptes 1914 av samma missionsförsamling. Senare byggdes en kaffestuga och en möteslokal på tomten, och 1956 en sommarkyrka. Byggnaderna såldes 1973 till Pingstförsamlingen i Borås, som lät flytta dem till sommargården Sjöbonäs vid Frisjön.

Ett småskoleseminarium startades 1894 i Ordenshuset på Lugnet, och flyttade 1908 till Andra Villagatan 14. Verksamheten upphörde 1932 och Stiftelsen Borås Scoutkår tog över det gamla seminariets lokaler och kallade det Örjanshus. Privata förberedande skolan startades 1927 av Vivan Johansson, som senare tog namnet Weylert. Skolan flyttade 1936 till Sturegatan 56. Den hade fyra klasser och var förberedande för fortsatta studier på läroverket (för gossar) och flickskolan (för flickor). Skolan var igång fram till 1959. Då infördes Enhetsskolan (föregångare till Grundskolan) från klass 7. Övergång till realskola eller flickskola från klass 4 blev därför omöjlig och skolan upphörde