Föreningar

Jag har under årens lopp varit engagerad i ett flertal föreningar. Påfallande många har kulturhistorisk inriktning, men jag har även andra intressen. Det är länkar till dessa som publiceras här. Några är externa och andra interna; de senare ligger alltså på egna webbsajten.

Under Föreningen Änglagårdsbilen finns utförliga beskrivningar av gårdar och platser som tangeras i filmerna om Änglagård. Den som är intresserad av ”Tipp-Tapp” (visan om tomtarna på bordet) kan leta under Väddåkra-stiftelsen.