Nempe bene

Lennart Wasling

Adress:

Björkängsgatan 10
504 57 Borås

Rikstelefon:

033-414831 (bostad)
070-6149854 (mobil)

E-post:

Lennart.Wasling@Culturum.se

Curriculum Vitae

 
Ärlige och Välförståndige nämndemän!
Ärlige och Förståndige bönder!
Ärlige och Beskedlige drängar och torpare!
Ärlige och Erfarne jungfrur!
Övrige män och fruntimmer ur den gemene allmogen!
        <mera om gamla titlar>
Wi give eder tillkänna, att Wi hafwer förfärdigadt några webb-sidor, som I bjudes att skåda.
    Det är Wår kärlige begäran, att I, som hafver omakat Eder hit, hviljen göra Eder glada med Oss.
    M?s?dessa e-pergamenter bli av Synnerligt stort ståt, fröjd och härlighet!

I wish to have this watch as a replacement. As to the price, if you remember from my other order 1346, you agreed to give me 30% off my next order. I will not push you for the discount, but just accept the swap and you pay the postage. I am ready to send you the replica watches sale, so please let me know the address. I didn't realise you were the same company as before - please see our correspondence below regarding order 1346 where you sent me the wrong replica watches sale. As a solution for both orders, how about if I send you back the swiss replica watches sale, and you send me a replacement Rolex that I choose? This will take care of the refund of the Omega and the discount you proposed on the Rolex. I will choose a cartier replica sale in the next few days and let you know. Can we just discuss and agree which watch I will choose before you send. I emailed you yesterday to ask if you have the latest 2011 Rolex explorer 2 with wider hands? If not I will choose another watch. I do not agree with having to pay more for shipping when you buy it already made the payment of such carriage.

 

  Föreningsaktiviteter, egna   Diverse, övrigt och blandat

Wilhelm von Braun-sällskapet

Frufällan

Anders Danielsson-sällskapet

Borås historia — Salängen och Lugnet

Föreningen Änglagårdsbilen
  &
  Filmen Änglagård,
  Gårdarna Lönnarp och Vinsarp

Kölingared (Årås)
/preliminär/

Väddåkra-stiftelsen (Alfred Smedberg)
 

Jazz-orkestrar i Borås

De Sju Häradernas Kulturhistoriska Förening
  &
  Ramnaparken, Borås museum

Släkt med Wasling (Related to the Wasling family)
  &
  Lennart & Marita (f Svantesson) Waslings anfäder och andra släktled.

Svenska Heraldiska Föreningen

Gamla nummer av Vapenbilden

Rimord p?sol
— »för den som redan använt fiol och viol?/td>

Snasahögarnas Fritidsby, Jämtland
  &
  Handöl, Storlien, Storulvån mm

Historiska notiser
  namnskick, läskunnighet i gamla tider
  sociala klasser, katekeskunskap mm

För föreningsrättsaktivister
  stadgar, protokoll ?sån't

Mitt senaste framträdande i radions P1
... och Pontus i TV
 
Saliga äro de fåtaliga, ty de äro lätt räknade.
Parajumers Parajumers Parajumers Parajumers Parajumers parajumpers dam rea Billiga Parajumpers jacka online Billiga Parajumpers kodiak women parajumpers väst dam Billiga parajumper outlet Billiga Parajumpers jacket