Allmänt

Skillingtryck

Skabröst

Equivoqt

Wilhelm von Brauns diktning

 

(Utkast:)

Wilhelm von Braun verkade i en tid när romantiken hade blommat över och realismen tagit över ...

Många av hans dikter är ändå ganska romantiska, men det var knappast dessa som gjorde honom populär.

Hans popularitet vilade i stället i huvudsak på två typer av diktning, dels hans skabrösa dikter, dels hans noveller, där han drev med överheten särskilt militärlivet.

Att vi idag kommer ihåg Wilhelm von Braun beror dock inte på vare sig hans vågade dikter eller hans noveller. Det är snarast en annan typisk genre hos honom, nämligen den typ av dikter som hade anknytning till verkliga händelser i historien eller bibelns böcker. Ofta tog han en notis i en tidning eller en händelse i en bok som utgångspunkt och diktade sedan kring denna. Hans diktning följer oftast troget förebilden och han nyttjade i ringa grad författarens frihet att ändra förloppet.

 
 
Elsa Beskows illustration.

Mors lilla Olle

Den kända barnvisan om Mors lilla Olle hade säkerligen inte funnits om inte Wilhelm von Braun diktat på sitt typiska sätt.

I korthet följer visans tillblivelse följande punkter:

1. En liten pojke, Jon Ersson i Särna, är ute med sin mamma och plockar lingon(!). En björn kommer fram till pojken och får smaka bären. Modern ger till ett skri ...

2. I en dalatidning skrivs om en händelse där en liten pojke är ut med sin mamma och plockar lingon. En björn kommer fram osv.

3. Wilhelm von Braun får syn på notisen och skriver en dikt »Stark i sin oskuld». Dikten publiceras i hans poetiska kalender Herr Börje 1851.

4. Alice Tegnér får syn på dikten och omarbetar texten en smula och sätter en melodi till den. Olle i skogen kallas den när den presenteras 1895, senare Mors lilla Olle. Många av Alice Tegnérs visor är omarbetningar av andra författares verk. »Sov du lilla videung» har Z. Topelius skrivit, vilket också framgår i hennes böcker.
 

Mera detaljer om personen bakom den lille Olle kan läsas under »Externa länkar». Det enda vi har att tillägga är att dikten alltså publicerades redan 1851 och inte första gången i Wilhelm von Brauns Samlade arbeten efter hans död, vilket ibland anges.

 

Olof Silverlood.

I låga ryttartorpet

En annan dikt med verklighetsbakgrund är »Olof Silverlood» eller »I låga ryttartorpet» som utspelar sig under stormaktstiden på 1600-talet.

Olof, har funnits i verkligheten och var son till en skomakare vid Hunneberg, gör en ovanlig karriär i armén och slutar som överste för Västgöta Kavalleriregemente.

Se rubriken Skillingtryck i menyn ovan.

 

Beata von Yxkull.

Pintorpafrun

Om man frågar folk om de känner till sägnen om pintorpafrun, så är det många som svarar jakande.

Och det är nog mycket tack vare Wilhelm von Braun som den fastnat i mångas minne. Bakgrunden är i korthet denna:

På herrgården Pintorp (nuvarande Eriksberg i Södermanland) härskar en fru som pinar sina torpare och kräver det omöjliga. En av dem kommer en morgon för sent och ska slippa straff om hon innan aftonen kan föra hem en stor ek från skogen.

Uppgiften är hopplös, men hon får hjälp av en tomte och lyckas med uppgiften. Efter ett tag kommer en svartklädd figur och tar med den elaka frun. Hon blir själv pinad och det hela slutar med att en fallucka öppnas och hon störtar ned i en elden (helvetet).

 

Rebecka.

Bibelparodier

 

 


 
Wilhelm von Brauns startsida