Trandared

Söderkulla gård i modern skepnad, Södermalmsgatan 4. Foto: L. Wasling.

Historik

Trandared bestod för ett par hundra år sedan av tre gårdar (Backa-, Söder- och Östergården) i Torpa socken. De hade vardera ett mantals skattekraft, vilket innebar att de var normalstora och kunde försörja en familj. Men befolkningen ökade, särskilt under 1800-talet, och gårdarna delades då till mindre enheter för att räcka till fler familjer.

Backagården finns delvis kvar mitt i stadsdelen, nu med modernare verksamhet med bland annat handelsträdgård. Backagårdsgatan har sitt namn efter denna.

Östergårdens ungefärliga läge kan vi ana genom namnen Östergårdsplan och Östergårdskolan.

Södergården hittar vi numera i namnet på en förskola. Men det har också en intressant historia. Den ägdes på 1840-talet av kaptenen vid Elfsborgs regemente C. G. Uggla. Han sålde då stället till officeren Carl Mauritz Fleege (1786–1854). Efter 1808–1809-års krig, då Finland skildes från Sverige, hade Fleege lämnat armén i Finland och kommit till Borås. Så gjorde många officerare eftersom de inte ville inte gå i den ryske tsarens tjänst. På sin egendom i Trandared, med nuvarande adress Södermalmsgatan 4, uppförde han en vacker byggnad, som han kallade Söderkulla. Namnet tog han efter sitt barndomshem Söderkulla i Somero socken, några mil öster om Åbo.

Gatunamn

Förleden Söder- är populär på gatorna, som exempelvis Södermalms-, Söderhöjds-, Söderlids-, Södervärns- och Söderdalsgatan. Dessa har fått sina namn efter s.k. lägenheter med motsvarande namn – ordet lägenhet betyder ursprungligen att det var friköpt mark för bebyggelse, ungefär som en villa- eller fabrikstomt. Även Olsåkers-, Tåmarks-, Brunnsgärdes- och Hagalundsgatorna har anknytning till platser i närheten.

Bebyggelse

Den moderna bebyggelsen med hyreshus och villor inleddes på 1930-talet, men på Trandared finns också exempel på en särskild sorts bosättning med unikt lokala rötter. AB Egna Hem i Borås bildades 1914 för att underlätta uppförandet av bostäder för den kroppsarbetande befolkningen. Borås stad och ett tjugotal av de större företagen tecknade aktier. Runt om i staden har sedan en mängd bostäder byggts med förmånliga villkor. Området kring Trandareds Ring är exempel på detta, och det rör sig där om ett hundra hus.

Skola och kyrka

Barnen från Trandared gick från början i Dalstorpskolan, men 1954 stod den egna Trandaredskolan klar. Där fanns då, och finns fortfarande, årskurserna 1–6.

Liksom många andra stadsdelar i Borås fick Trandared en egen kyrka. Detta var 1959 och den låg på adressen Söderkullagatan 67. Kyrka är egentligen inte rätt beteckning – det var en kyrkolokal, inrymd i ett bostadshus. Den var i bruk fram till 2009, då den berövades sin status som gudstjänstlokal.

Mariedals IK

Idrottsföreningen Mariedals IK förknippas av många med Trandared, även om namnet pekar åt annat håll, nämligen på lägenheten Södra Mariedal vid Mariedalsgatan (kv. Ulysses) nära motorvägen. Föreningen bildades genom sammanslagning av några småklubbar på Söder, och räknar 1931 som sitt startår. Fotboll och bordtennis har varit de dominerande sporterna i klubben. Det dröjde fram till 1952 innan klubben fick en egen hemmaplan, Södervallen, och en angränsande klubblokal några år senare. 2012 flyttades verksamheten till Kransmossen. Om några Mariedalsspelare ska nämnas, så får det bli ”Liss & Arne”, med efternamnen Larsson och Andersson. De var välkända och duktiga pingislirare efter kriget. Det aktiva kompisgänget Gamla Söderpojkar har också sin hemmaplan vid Kransmossen. Gemensamt för dem är att de alla gått på Daltorpskolan – ”Söders universitet” –­ och värnar starkt om sin del av staden. Och nu är det bara att hoppas att unga söderpojkar kan ta vid efter de gamle – och gärna några töser också.