Hestra – Ryssby

Utsikt från Byttorp mot Kolbränningen och Hestra.

Historik

Hestra gård, bortom Byttorp, var Torpa sockens sista utpost mot nordväst. Där tog sedan Sandhults socken vid. Vid inkorporeringen av Torpa socken 1920 kom stadsgränsen att dras genom Ekås. I dag åker vi denna väg både till Bredared och Alingsås, men långt tillbaka i tiden gick Bredaredsvägen via Almenäs och landsvägen till Alingsås via Tullen och Sjömarken, där man vek av mot Sandhult.

Hestra var förr 1 mantal skattehemman och Ryssby, som numera räknas till samma stadsdel, ett halvt mantal frälsehemman. Ekås stadsägor har avstyckats från Byttorp Östergården resp. Ramshulan. De ursprungliga gårdarna delades till mindre enheter, och en del tomter såldes i början av 1900-talet utmed gamla Bredaredsvägen, nya Kvibergsgatan. Några hus finns kvar, men mycket är rivet eller ombyggt. I stadsdelen byggdes på 1960- och 1970-talen en hel del villor i gamla Ryssby, öster om Alingsåsvägen, och bakom servicehuset Byttorps klint. Det byggdes även villor väster om vägen med adress Romansgatan och diverse musikgatunamn.

– Alla musikgatorna har av gatunamnsnämnden fått sina namn på grund av Klingarekullen. Men det var inte musik som ljöd, utan en smed som bodde och arbetade där.

Tekokris och byggstopp

Tekokrisen i bygden på 1970-talet var förödande för utvecklingen på många sätt. Redan innan landets ”miljonprogram” byggts färdigt stod massor av lägenheter tomma i Borås. Under en tjugoårsperiod efter 1974 byggdes knappast en enda hyreslägenhet, och villabyggandet minskade kraftigt. 1974 var antalet lediga lägenheter drygt 1200. Borås stad hade 1970 omkring 73 000 invånare. Tio år senare var siffran nere i 63 000. Vi räknar då boende inom den gamla stadsgränsen inklusive Brämhult, men utan inkorporerade kranskommuner som Bollebygd, Fristad, Sandhult, Dalsjöfors och Viskafors.

Stora insatser gjordes för att vända utvecklingen och få nya näringar. Som exempel kan nämnas att ett embryo till den blivande högskolan togs genom att en bibliotekarieutbildning startade 1972. Fem år senare etablerades Ericsson vid Sandlid bortom Tullen och Volvo Bussar i Viared. Och året därpå var Statens Provningsanstalt igång.

Bebyggelse

I Hestra skulle det snart hända något nytt med byggandet. Mot slutet av 1980-talet planerades ett område som kom att sticka ut, nämligen Hestra Parkstad. Idén var, att etablerade arkitekter i de nordiska länderna skulle rita hus med nya färgsättningar och annorlunda utformning, och med inspiration från det egna landet. Detta blev mycket uppmärksammat, särskilt de svarta danska husen, när området stod klart i samband med bomässan 1994. Här fanns både hyres- och bostadsrätter. Vid invigningen bidrog Carl XVI Gustaf genom sin närvaro till uppmärksamheten och spred kunglig glans.

Hestra är en utpräglad sovstad. I stadsdelscentrum Hestra Midgård finns det mer av kommunal service än av affärer. Exempel är förskola, fritidsgård, äldreomsorg med serviceboenden och gruppboenden, bibliotek, restaurang och idrottshall.

I området fanns tidigare Hestra sjukhem med bl.a. missbruksrådgivning och rehabilitering. De sista patienterna lämnade hemmet 2004 och det stod länge övergivet och bara förföll. Men nu byggs lägenheter och radhus på platsen.

Natur

De boende på Hestra lever nära naturen. Här har man lätt ta sig till Rya Åsar med vandringsleder och friluftsområde. Här finns utsiktsplatserna Hestra klint och Ryssby klint där staden kan spanas in från ovan. Och sjön Byttorpssjön, eller Kolbränningen, bjuder på både bad och fiske. Byttorps idrottsplats ligger också inom Hestra domäner.

Hestrastugan är hemvist för orienterings- och skidklubben Hestra IF, som bedriver en friskvårds- och friluftsinriktad verksamhet inom främst orientering och längdskidåkning.

På höjden bakom villorna i Ekås ligger Elfsborgsstugan. Föreningens skidsektion påbörjade bygget redan 1928, och stugan blev en samlingspunkt för föreningen. Fotbollslaget samlades ibland där inför viktiga matcher. Vår VM-medaljör Patrik Järbyn lärde sig åka störtlopp i Elfsborgsbacken strax intill. Det lär vara omöjligt, enligt experter, då åkaren inte hinner få in rätt kroppsställning under den 200 meter korta turen nedför backen. 2013 såldes stugan. En förskola hade då varit inrymd där en tid.