Start

Medlemskap

Styrelse

Adresser

Stadgar

 

Medlemskap
 

»Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskild person eller förening, som vill främja föreningens verksamhet. Medlem betalar årsavgift enligt regler och med belopp som årligen fastställs av föreningsstämman.»

(Föreningens stadgar, §3)
 

Medlemsavgiften är 50 kronor per år.

Vi behöver öka vår medlemskår för att klara av våra åtaganden. Kanske är Du intresserad av vår verksamhet!?

Vårt plusgirokonto är 58 02 04–6.
 

Välkommen som medlem!
 
 
Antalet medlemmar den 31 december 2012: 58 st.

 


 
Föreningen Änglagårdsbilen – startsida