Start

Medlemskap

Styrelse

Adresser

Stadgar

 

Adresser m. m.
 

Postadress Föreningen Änglagårdsbilen
c/o Landström
Box 2161
523 02  Timmele
tfn 0321 303 69
Plusgiro 58 02 04 6
SWIFT, BIC NDEA SESS
IBAN SE87 9500 0099 6042 0580 2046
Organisationsnummer 86 55 00 – 9689
E-post Lennart.Wasling@culturum.se
Webb-adress (url) www.culturum.se/Mathis/
 


 
Föreningen Änglagårdsbilen – startsida