Start

Medlemskap

Styrelse

Adresser

Stadgar

 

Medlemskap
 

Den som är intresserad av sällskapets verksamhet kan bli medlem genom att betala medlemsavgift.

 

»Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskild person eller förening, som vill främja föreningens verksamhet. Medlem betalar årsavgift enligt regler och med belopp som årligen fastställs av föreningsstämman.»

(Föreningens stadgar, §3)
 

Sällskapet tar för närvarande inte ut någon medlemsavgift. Funderingar kring sällskapets framtid är inte slutförda. Tämligen klart är emellertid att någon ny årsskrift inte kommer att ges ut under den närmaste tiden.

 
 
Antal medlemmar 2013: 200 huvud- och 85 familjemedlemmar.

 


 
Wilhelm von Brauns startsida