Lennart R. Wasling I

»Det vill gärna bli bra»
(»Nempe bene»)

Åter till:
Startsida


 

Ärlig och välförståndig

I gångna tider var titulaturen ett viktigt komplement till namnet i protokoll och liknande. Det gick inte an att skriva i ett visitationsprotokoll, att biskopen hade besökt och visiterat församlingen – Högvördige Herr Doktorn och Biskopen skulle det stå.

Här är några exempel på vilka benämningar som kunde användas för olika kategorier:
 

Högvälboren – »av adlig börd», greve eller friherre
Välboren – obetitlad adel
(även för adligt gift ofrälse kvinna)

Välärevördig och Höglärd – kyrkoherde, som tillika var promoverad magister
Ärevördig och Vällärd – komminister

Vördig och Vällärd – obefordrad prästman

Ädel och Högaktad – borgmästare
Välaktad – länsman (motsv.)
Ädel och Manhaftig – officer/underofficer

Ärlig och Välförståndig – bonde eller annan i särskilda fall
Ärlig och Förståndig – bonde
Ärlig och Beskedlig – torpare eller dräng
 

Skillnaden mellan adliga fruar och ofrälse hustrur uppehölls ännu i början av 1700-talet; fröknar och mamseller (i äldre tider jungfrur) skilde man på ända in på 1860-talet. Ogifta fröknar kallas även ibland demoiselle, främst när de blir lite äldre. Det är en kortform av mademoiselle (folkligt mamsell).

August Sohlmans agitation i Aftonbladet från 1866 påskyndade kraftigt frökentitelns utsträckande till ofrälse ungmör, som därför av elaka tungor på denna tid titulerades »Aftonbladsfröknar». Johanna Berns, som avled i Stockholm vid 106 års ålder år 1915, skall ha varit »Sveriges sista mamsell».

Som hederstitel till eller om gift kvinna (i synnerhet av högre samhällsklass) kunde också användas uttrycken god, beskedlig, välbördig eller ädelboren.

Tilltalsordet Hennes nåd (till adliga damer) har varit livskraftigt.
 

Kvinnor och fruntimmer

Ett fruntimmer är en kvinna tillhörande de högre samhällsklasserna; förnäm kvinna, dam. »Innan du kan hoppas antingen på mig eller någon annan; så måste du på det sätt jag sagt, avancera från qvinfolk til fruntimmer.» SP 1780, s. 491. De kungliga ... fruntimren. DALIN (1851). »Fruntimmer, benämning på qvinnor af den bildade klassen.» Ordet tillhör det finare umgängesspråket. DALIN Synon. 84 (1870).