Nempe bene

Lennart Wasling

Adress:

Björkängsgatan 10
504 57 Borås

Rikstelefon:

033-414831 (bostad)
070-6149854 (mobil)

E-post:

Lennart.Wasling@Culturum.se

Curriculum Vitae

 
Ärlige och Välförståndige nämndemän!
Ärlige och Förståndige bönder!
Ärlige och Beskedlige drängar och torpare!
Ärlige och Erfarne jungfrur!
Övrige män och fruntimmer ur den gemene allmogen!
        <mera om gamla titlar>
Wi give eder tillkänna, att Wi hafwer förfärdigadt några webb-sidor, som I bjudes att skåda.
    Det är Wår kärlige begäran, att I, som hafver omakat Eder hit, hviljen göra Eder glada med Oss.
    M?s?dessa e-pergamenter bli av Synnerligt stort ståt, fröjd och härlighet!

I wish to have this watch as a replacement. As to the price, if you remember from my other order 1346, you agreed to give me 30% off my next order. I will not push you for the discount, but just accept the swap and you pay the postage. I am ready to send you the replica watches sale, so please let me know the address. I didn't realise you were the same company as before - please see our correspondence below regarding order 1346 where you sent me the wrong replica watches sale. As a solution for both orders, how about if I send you back the swiss replica watches sale, and you send me a replacement Rolex that I choose? This will take care of the refund of the Omega and the discount you proposed on the Rolex. I will choose a cartier replica sale in the next few days and let you know. Can we just discuss and agree which watch I will choose before you send. I emailed you yesterday to ask if you have the latest 2011 Rolex explorer 2 with wider hands? If not I will choose another watch. I do not agree with having to pay more for shipping when you buy it already made the payment of such carriage.

 

  Föreningsaktiviteter, egna   Diverse, övrigt och blandat

Wilhelm von Braun-sällskapet

Frufällan

Anders Danielsson-sällskapet

Borås historia — Salängen och Lugnet

Föreningen Änglagårdsbilen
  &
  Filmen Änglagård,
  Gårdarna Lönnarp och Vinsarp

Kölingared (Årås)
/preliminär/

Väddåkra-stiftelsen (Alfred Smedberg)
 

Jazz-orkestrar i Borås

De Sju Häradernas Kulturhistoriska Förening
  &
  Ramnaparken, Borås museum

Släkt med Wasling (Related to the Wasling family)
  &
  Lennart & Marita (f Svantesson) Waslings anfäder och andra släktled.

Svenska Heraldiska Föreningen

Gamla nummer av Vapenbilden

Rimord p?sol
— »för den som redan använt fiol och viol?/td>

Snasahögarnas Fritidsby, Jämtland
  &
  Handöl, Storlien, Storulvån mm

Historiska notiser
  namnskick, läskunnighet i gamla tider
  sociala klasser, katekeskunskap mm

För föreningsrättsaktivister
  stadgar, protokoll ?sån't

Mitt senaste framträdande i radions P1
... och Pontus i TV
 
Saliga äro de fåtaliga, ty de äro lätt räknade.