Föreningen

Mathis - vår bil

Renoveringen

Mathis - bilmärket

Winsarps Kulturhistoriska Förening
= Föreningen Änglagårdsbilen

Vinsarp är ett av de kulturhistoriskt mest intressanta objekten i Ätradalen. Stenhuset byggdes i slutet av 1400-talet, och är jämte Torpa och Glimmingehus de enda bevarade stenhusen i landet från denna tid. Dagens mangårdsbyggnad har anor från 1600-talet.

År 1990 övertog Solvig och Göran Wigén fastigheten. Efter ett par år började de fundera på möjligheten att låta en stiftelse eller förening överta ägandet av inventarier i stenhuset på Vinsarp. Vidare skulle man verka för att återskaffa inventarier som tidigare hört till stenhuset. Avsikten var att på detta sätt hindra att föremålen skulle skingras vid framtida ägarbyte.

Att bilda en stiftelse visade sig snart vara onödigt komplicerat och istället bildades en ideell förening. Då en förening av detta slag har svårt att få något större antal medlemmar vände sig personerna i interimsstyrelsen till Bygdegårdsföreningen Årås Kvarn och Dalums Hembygdsförening för samarbete. Senare beslutades att Årås Kvarn skulle bistå med administration och samarbete kring vissa projekt.

Stenhuset renoverades 1996 utvändigt under överinseende av länsantikvarien och efter ansökan från Winsarps Kulturhistoriska Förening.

Slott = kunglig boning
Stenhus = icke kunglig d:o
 
 
 

»Änglagårdsbilen» – äldst i världen

Under tiden som bildandet planerades fick man också ögonen på en del inventarier som Allmänna Arvsfonden fått efter ägaren till Lönnarp. Föreningen tillskrev Arvsfonden och begärde s.k. arvsavståelse av en gammal bil och några hästkärror. Hästkärrorna fick föreningen omgående medan skrivelser till regeringen krävdes innan föreningen fick bilen – en Mathis av 1911 års modell. Hästkärrorna hålls fortfarande kvar på Lönnarp av nuvarande ägaren. Bilen skulle senare visa sig vara den äldsta kompletta i hela världen av märket Mathis.

<klicka på bilden>
 

 
Herman Fahlgren på sin 90-årsdag, 1970.

Hästkärra

Under 1995 fick föreningen också en hästkärra – en s.k. Tidaholms-gigg – i gåva av Dick och Monica Enander, Dalum.

Genom föreningens försorg kom en studiecirkel till stånd. Ett tiotal deltagare arbetade under vintern 1995–96 med renovering av Tidaholms-giggen. Det var också en förövning till kommande arbete med bilens chassi. Förhoppningen var också att arbetet med vagnarna skulle kunna utvecklas och att en mötesplats för vagnshistoriker skulle kunna skapas. Ett samarbete med Vagnhistoriska sällskapet inleddes.

Giggen förvaras för närvarande vid Fornstugan i Dalum (Dalums Hembygdsförening).

Bilrenovering

Arbetet med bilens renovering blev snart det mest prioriterade i föreningen (se annan plats). Bilens chassi renoverades först varefter karossen blev föremål för ett intensivt arbete och blev klar sommaren 1998. Mycket arbete har utförts av ett tiotal medlemmar och vissa arbetsuppgifter har lämnats till specialister. Finansiering har skett genom sponsring av företag, föreningar och privatpersoner.

År 2000 sålde Wigén Winsarp till ägaren av Lönnarp. Föreningens ursprungliga idé – att äga inventarierna – blev därmed inte längre möjlig att uppfylla. Dess engagemang på Winsarp hade därmed upphört och endast förvaltningen av Änglagårdsbilen återstod. Ett namnbyte till Föreningen Änglagårdsbilen blev då också naturligt. Detta gjordes på extra föreningsstämma den 3 augusti 2000.

Styrelse

Följande personer har varit inblandade i föreningens bildande och drift under den första perioden:

Uno Wilhelmsson (ordf. interimsstyr.), Ola Högberg, Börje Ignell, Sören Vilgotsson, Göran Wigén (ordf. 2000), Lennart Wasling (ordf. 1995-1999), Jens Böhn och Arne Johansson.

Thomas Landström tillträdde som ordförande 2001; Karl-Erik Claesson har på senare år också deltagit i styrelsearbetet.

Arrangemang

När renoveringen av bilen var klar gick föreningens arbete över i en annan fas, förvaltandet. Om den verksamhet och de arrangemang som genomförts under senare tid kan läsas under webbplatsens rubrik Arrangemang.

 


 
Föreningen Änglagårdsbilen – startsida