Synpunkter till Lennart.Wasling@culturum.se
Redaktörens egen hemsida
Åter till
Kölingareds startsida

 
 

Årås ägare och historia

Obs! När det gäller de adliga ägarna är det inte säkert att de alla bodde på Årås. Det var en sätesgård för dem – beteckningen »N.N. till Årås» för en ägare antyder detta – och sådana kunde de högadliga ha flera av. Men de vistades säkerligen här då och då, och gåvor till kyrkan tyder på att de kände ett visst »ansvar» för bygden. Om de begravts här betyder det också att de haft en nära relation med sätesgården.
 

Källor anges inom {klammerparentes}.
Beteckningen {Elg} avser Elgenstierna Svenska adelns ättartavlor, kompletterad med Riddarhusets stamtavlor.
Text inom [hakparentes] och markeringar med fetstil är tillägg av redaktören.
 

Renässanstid

1502–1541 Carl Eriksson Gyllenstierna af Lundholm


Carl Eriksson (son av Erik Eriksson den yngre), till Vinstorp [Vinsarp] i Dalums socken och Årås i Kölingareds socken (båda i Älvsborgs län) samt Nynäs i Bälinge socken och Pintorp (Ericsberg) i Stora Malms socken (båda i Södermanlands län), som 1508 inköpt densamma. Bevistade Västerås riksdag 1527. Riddare vid Konung Gustaf I:s kröning i Uppsala 1528. Erhöll Redvägs härad i förläning 1528. Beseglade dagtingan med de upproriska västgötarna och smålänningarna 1529 samt erhöll fullmakt att underhandla med dem 1529. Ledamot i rätten över Måns Bryntesson (Lilliehöök) 1509 [Västgötaupproret; västgötabullret]. Lagman i Västergötland och Dal 1509. Fick Kåkinds härad i förläning 1529. Medlem av rådet 1530. Sändebud till mötet med danskarna i Varberg 1530. Deltog i herremötet i Örebro 1531. Fick 1531 i förläning Ås härad. Förordnad i Konungens nämnd 1533. Underskrev förbundsakten mellan de tre nordiska rikena 1534. Krigsråd 1534. Erhöll Gudhems och delar av Vartofta härad jämte Ettaks kungsgård i förläning 1536. Deltog i mötet med danskarna i Halmstad 1537. Regementsråd 1540. Ombud till mellanriksmötet i Kalmar 1540. Biträdande ståthållare över Kalmar slott och län 1541. † 1541 vid midfastotiden i Kalmar.

– Gift med sina svågrars systerdotter Marina Nilsdotter [Grip], till Nynäs, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1548 på Stockholms slott, då Konung Gustaf höll bröllopet, med riksrådet Claes Göransson Stiernsköld /nr 24/, † 1583. Dotter av riddaren, riksrådet och östgötalagmannen Nils Bosson (Grip), till Vinäs och Anna Arvidsdotter Trolle /nr 36/. {Elg}
 

Barn:
Nils, † späd.
Nils Carlsson, till Nynäs. Riddare 1561 vid Konung Erik XIV:s kröning. Underamiral i Hans Björnrams flotta våren 1563 och i Jakob Bagges flotta 1563. Hövidsman på skeppet Svenska Hektor hösten 1563. Underamiral i Knut Hårds flotta 1564. † ogift 1564-04-04 och begravd 1564-04-19 i Bälinge kyrka där hans gravsten ännu ses.
Charlotta, † barn.
Erik Carlsson Gyllenstierna. Riksråd. † 1586. [Näste ägare; se nedan]
Carl † ung före fadern.
Birgitta † ung före fadern.
Catharina Carlsdotter, † före 1569. Gift med riddaren, riksrådet och ståthållaren Claes Åkesson Tott (grevliga ätten Tott /nr 16/), i hans 1:a gifte (gift 2:o 1570 med Kerstin Henriksdotter Horn af Kanckas /nr 12/), † 1590.
Anna, † efter fadern.
Christina, † ung.
 


Gyllenstierna af Lundholm
friherrl. ätt /nr 3/

Grip
uradlig ätt

1541–1586 Erik Carlsson Gyllenstierna af Lundholm


Den förste som använde Gyllenstierna som namn, »efter at Frederik I i 1526 havde forordnet faste tilnavne for adelen, tog navn efter sit skjoldmærke».
Äldre ättnamn är en efterhandskonstruktion, där vapensköldens utseende använts som namn.
 

Erik Carlsson Gyllenstierna (son av Carl Eriksson, [föreg.ägare]), till Vinstorp, Årås, Nynäs och Pintorp samt St. Dala i Dala socken (Skarab.); förseglade bland adeln konung Gustaf I:s testamente 1560; riddare vid konung Erik XIV:s kröning 1561; ståthållare på Kalmar 1566–1567 och tillika lagman i Småland; satt i [riks-]rådet 1568; tillförordnat riksråd 1569; avlade rådsed s. å.; sändebud till fredskongressen i Stettin 1570; lagman i Kalmar län och Öland s. å.; ledamot av slottsrätten på Stockholms slott 1573; innehade 1562 Blidebergs [Blidsberg] gäll i Redvägs härad och erhöll Böne gäll i samma härad i förläning 1568; konfirmerades häri 1576; † 1586-05-10 på Årås [enligt gravvården] och ligger jämte sin fru begraven i Kölingareds kyrka (Älvsb. län).

– G. 1557 på Åkerö i Bettna sn (Södm.) med Carin Nilsdotter [Bielke], * 1539 på St. Dala, † 1596 och begr. s. å. i Kölingareds kyrka, dotter av riksrådet Nils Pedersson Bielke /nr 8/ och Anna Hogenskild till Hedensö. {Elg}
 

Barn:
Carl, levde ännu i maj 1599.
Nils, levde ännu i maj 1599 [* omkring 1560, † omkring 1610, ägare av Årås; se nedan].
Anna, † 1605 och ligger jämte sin man begr. i Riddarholmskyrkan. – G. 1585 på Nynäs m. riksskattmästaren Seved Svensson Ribbing /nr 15/, * 1552; † 1613.
Brita.
Mariana, † 1602 på Säby i Visnums socken (Värml.) samt begr. s.å. på Visnums gamla kyrkogård. – G. 1600 på Fästered i Finnekumla sn med sina systrars svåger, riksrådet och landshövdingen Bo Svensson Ribbing /nr 15/, i hans 1:a gifte, * 1560, † 1640.
Kerstin.
Margareta.
Emerentia, † 1626. Hon gav en mässhake till Bottnaryds kyrka (Jönk.). – G. 1600 på Fästered i Finnekumla sn (Älvsb.) med sin systers svåger, riksrådet och lagmannen Erik Svensson Ribbing /nr 15/, i hans 2:a gifte, * 1558, † 1612.
Carl, * 1575; bisittare i Svea hovrätt; † 1621. [ägare av Årås; se nedan]
 
Erik Carlsson & Carin Bielke.
Gravhäll i Kölingareds kyrka.

1586–1596 Carin Nilsdotter Bielke

Änka efter Erik Carlsson Gyllenstierna af Lundholm (föreg. ägare).


Kvinnor var normalt inte myndiga och kunde därför inte äga fast egendom. Änkor blev däremot myndiga vid makens dödsfall. En stor mängd gods ägdes förr av kvinnor.
 

Carin, * 1539 på St. Dala, † 1596 och begr. s. å. i Kölingareds kyrka, dotter av riksrådet Nils Pedersson Bielke /nr 8/ och Anna Hogenskild till Hedensö.


Barn: (se ovan)
 

Obs. Den övre vapenskölden t.h. är den rätta för Carin Nilsdotter.
Någon grevlig ätt fanns inte så tidigt; de tre första grevarna dubbades vid Erik XIV:s kröning 1561 (Sture, Tre Rosor & Brahe).
Den nedre grevliga skölden visar bl.a. släktskap med andra högadliga ätter: Vasa, Bonde/Båt, Grip och Trolle syns i hörnen.Bielke
uradlig ätt /nr 8/


 
Bielke,
grevl. ätt /nr 29/

1596–1610 Nils Eriksson Gyllenstierna


Modern Carin Nilsdotter Bielke ägde Årås från faderns död fram till sin egen död 1596. Den gick därefter över till sonen Nils Carlsson Gyllenstierna. Han bodde på Årås. {Domböcker}, »levde ännu i maj 1599» [* omkring 1560, † omkring 1610].
 


 

1610–1621 Carl Eriksson Gyllenstierna af Lundholm


Carl (son av Erik Carlsson Gyllenstierna), till Nynäs, Pintorp, Årås, Limmared och Rössberg samt Svaneholm i Ås sn (Jönk.), * 1575; vistades i yngre åren vid in- och utländska kungl. och furstliga hov; ledamot av domstolen över ärkebiskopen Abr. Angermannus 1606; bisittare i Svea hovrätt 1614; † 1621-02-12 och begraven s. å. i Bälinge kyrka (Söd.).

– G. 1600 med sina svågrars kusins dotter Anna Ribbing, * 1576, begr. 1628 i Bälinge kyrka, dotter av ståthållaren på Älvsborg Christoffer Nilsson Ribbing /nr 15/ och hans 2:a fru Carin Kagg /nr 68/. {Elg}
 

Barn:
Carl, till Årås och Rössberg; * 1600; bevistade 1625 lottkastningen på riddarhuset [de förnämsta ätterna kunde inte rangordnas inbördes vid introduktionen på Riddarhuset; lottkastning fick därför avgöra] och blev för ätten under nr 9 introd. i d. v. riddarklassen; fänrik vid Västgöta kavallerireg.; löjtnant därst. 1632; † s. å. (enl. annan uppgift 1633 i okt.) och begr. 1633 i Kölingareds kyrka.
Anna, * 1601 på Nynäs; † 1619 och begr. s. å. i sin farfaders grav i Kölingareds kyrka (Älvsb.)
Erik, * 1602, † 1657. Friherre Gyllenstierna af Ulaborg, /nr 18/ <pdf> [ny friherrlig ätt; näste ägare av Årås].
Maria, * 1605; † ung.
Brita, * 1606 på Nynäs; drottning Maria Eleonoras hovjungfru 1630; drottning Christinas kammarjungfru [kammarfröken] 1634; † 1653 på Jälunda i Gryts sn (Söd.) och begr. i Nyköpings östra kyrka; – G. 1640 på Nyköpings slott med generallöjtnanten sir Georg Fleetwood, friherre Fleetwood /nr 49/, * 1605, † 1667. Friherre till Svaneholm, riddare och arvherre till Aldwincle. (Hans bror, sir Charles Fleetwood, var vicekung av Irland och kommenderande general över alla engelska trupper, samt g. m. Bridget Cromwell, dotter av engelske diktatorn Oliver Cromwell. {Knut Fredriksson, Sandhem})
Christoffer, * 1608, † ung.
Catharina, * 1610, † 1629. – G. 1626 m. riksrådet och fältmarskalken Herman Wrangel /se frih. ätten af Lindeberg, nr 41/ i hans 2:a gifte, * 1587, † 1643.
Kerstin, * 1612 på Nynäs; hovfröken 1633; kammarjungfru (kammarfröken) 1640; † 1644 på Limmared och begr. 1645 i Jakobs kyrka i Stockholm. – G. 1643 på Stockholms slott med översten Johan Fleming /nr 4/, * 1609, † 1646.

 

Ribbing
uradlig ätt /nr 15/

1621–1657 Erik Carlsson Gyllenstierna af Ulaborg


Erik Carlsson Gyllenstierna, friherre Gyllenstierna af Ulaborg (son t föreg. ägare), friherre till Ulaborg i Ule sn i Finland, herre till Nynäs i Bälinge sn och Pintorp i Stora Malms sn (båda i Söd.), vilken sistn. egendom han gav dess nuvarande namn Ericsberg, Årås i Kölingareds sn och Limmared i Tranemo sn (båda i Älvsb.) samt Gällenäs och Yxelshof; * 1602-12-10 på sin mödernegård Limmared; student i Uppsala samt studerade sedan vid universiteten i Leiden, Helmstedt och Oxford; volontär vid konung Ludvig XIII:s livgarde 1627–1629 [deltog i belägringen och eröfringen af La Rochelle 1628]; konung Gustaf II Adolfs kammarherre 1630; [bevistade vid konungens sida slaget vid Leipzig 1631, deltog i tyska fälttåget 1632] sändebud till Ryssland 1634 [och 1647, om vilken senare han själv skrivit en berättelse]; kammarråd 1636; landshövding över Karelen, Viborg, Nyslott och Kymmenegård 1637; lantmarskalk på riksdagen i Stockholm 1641 och 1642; häradshövding i Jääskis härad i Finland s. å.; generalguvernör över Ingermanland, Kexholms län, Narva och Alentacken s. å.; riksråd 1645; rikskammarråd s. å.; häradshövding på Åland s. å.; legat till Ryssland 1647; friherre till Ulaborg 1651 /introd. 1652 under nr 18/; assessor i Svea hovrätt 1652; president i Åbo hovrätt 1654; ledamot av reduktionskollegium 1655 [då reduktionskollegium 1655 inrättades, förordnades han till en av dess ledamöter och sökte i denna egenskap, ehuru med ringa framgång, motarbeta dess ordförandes, Herman Flemings, bemödande att genomdriva reduktionsbeslutets ordagranna tillämpning utan avseende på hög eller låg, förmenande att »man måste gå sakta till väga, man kunde eljest förvirra humörerna»]; lagman i Tiohärads lagsaga [10 härad i de tre smålanden Finnveden, Värend och Njudung (Småland)] 1657; generalguvernör i Finland 1657, men hindrades av sjuklighet att tillträda detta ämbete; † 1657-10-23 på Nynäs, begr. 1658 i Riddarholmskyrkan och sedan nedsatt i Bälinge kyrka [gravkoret är en åttkantig, tornliknande utbyggnad i öster, byggt 1656]. »Han bevistade vid konung Gustaf II Adolfs sida slaget vid Leipzig den 7 sept. 1631 och skickades med berättelse därom till drottningen»; var 1633 marskalk för kurfursten av Brandenburg och hans son, då konung Gustaf II Adolfs lik blev från Wolgast utfört; samt likaledes marskalk för svenska och tyska ridderskapet i själva likprocessionen.

– G. 1636 i Stockholm (Nik.) m. Beata von Yxkull, till Björkvik och Steninge, * 1618-07-01 i Stockholm, † 1667-10-19 på Steninge och begr. 1668 i Riddarholmskyrkan [nedsatt i Bälinge kyrka i Gyllenstiernas gravkor], dotter av översten Conrad Reinholdsson von Yxkull, till Padenorm, Pusujärvi, Yxelshof och Steninge, och friherrinnan Elisabet Oxenstierna af Eka och Lindö /nr 1/, samt brorsdotter till krigsrådet Otto von Yxkull [Uexkull], friherre von Yxkull-Gyllenband /nr 30/. {Elg}
 Utsmyckning av den större klockan från 1650. Gyllenstiernas (t.v.) och von Yxkulls (t.h.) vapen.
 

Herrskapet har också gett avtryck i kyrkan: I tornet hänger två klockor. Den större göts 1570, men omgöts 1650 och då med Gyllenstiernas och Yxkulls vapen samt följande påskrift:

TIL GUDZ NAMPNS ÄRA HAFVER DE WALBURNE HERRE SALIGH ERICH CARLSON GYLLENSTIERNA TIL NYNÄS OCH ÅRÅS SVERIGES RIKES RÅD OCH LAGMAN ÖFVER TYE HÄRADS LAGSAGU [Tiohärads lagsaga = Småland ungefär] RIDDARE OCH HANS HUSFRU WALBORNE S. FRU KARIN BIÄLKE AHR MDLXX [1570] MIGH GIUTA LATIT MAN SEDAN JAGH REMNADE AHR JAG AHR MDCL [1650] AF HANS SONESON WALBORNE HER ERICH CARLSSON GYLLENSTIERNA TILL NYNÄS OCH ÅRÅS OCH STEENINGE SVERIGES RIKES RADH OCH CAMMERAD SAMPT HANS HWSFRU WALBORNE FRU BEATA VON YXSKYL OMGUTEN OCH I WICKTEN FOR BATRAT


Den mindre klockan är från 1752, och har följande påskrift:

KOM SYNDARE KOM!
SÖK NÅDEN I TIDEN WÄND OM.
KOM GACK TIL DET HUSET.
THER ANDAN MED LIUSET
... FROM.

[I säterirannsakningen 1622 konstaterades att Årås infördes i jordeboken trots att det ansågs vara ett »gammalt herresäte». Möjligen hade Årås haft en äldre storhetstid, men övergått till Gustaf Vasa som »arv och eget».]


Barn
(13 st):
Conrad, * 1638; † 1684. [se nedan; näste ägare av Årås]
Christoffer, * 1639; † 1705. Greve Gyllenstierna af Ericsberg /nr 24/ <pdf> [ny grevlig ätt, utslocknad i nästa generation; Karl XI:s gunstling].
Christina, * 1643; † före 1648.
Erik, * 1644 på Narva slott; † 1645 i Nyen [senare S:t Petersburg]; begr. 1654 i Riddarholmskyrkan och därefter nedsatt i familjegraven i Bälinge kyrka.
Mikael, * 1645; † före fadern.
Gustaf, friherre till Ulaborg /nr 18/, herre till Gällenäs och Yxelhof; * 1646; student i Uppsala 1653; † ogift 1672 och begr. i Bälinge kyrka.
Christina, * 1648; † ogift 1669, begr. i Riddarholmskyrkan s. å. och sedan flyttad till Bälinge kyrka.
Carl, * 1649; † 1723. Greve Gyllenstierna af Steninge /nr 34/ <pdf> [ny grevlig ätt, utslocknad i nästa generation; Steninge ligger vid Märsta (Stockholms län) och tillhörde tidigare von Yxkull].
Maria, † före fadern.
Elisabet, till Björkvik, * 1652 i Stockholm; † 1702. – G. 1672 m. riksrådet, överståthållaren och presidenten Claes Brodersson Rålamb, friherre Rålamb /nr 59/ i hans 3:e gifte; * 1622; † 1698. »Hon berömdes av mannen i dess egenhändiga anteckning, såsom varande hans ljuvligaste tröst i alla hans vedervärdigheter och befallde han, att detta efter hans död skulle i personalierna införas.» [se ägaren Rålamb nedan]
Catharina * 1656 i Stockholm; † 1663
Två döttrar, †† späda efter fadern.
 


Gyllenstierna af Ulaborg
friherrl. ätt /nr 18/


Erik Carlsson & Beata von Yxkull. 
von Yxkull-Gyllenbrand
friherrl. ätt /nr 30/

(två grenar)

1657–1684 Conrad Eriksson Gyllenstierna af Ulaborg


Conrad Gyllenstierna, (den föregåendes son) friherre till Ulaborg [/nr 18/], herre till Nynäs, Årås, Gimo, Rävelstad, Kurön, Johannisberg och Vartofta; * 1638-03-25 [ej 1645 som ibland anges] på Viborgs slott; student i Uppsala 1653; assessor i Kommerskollegium 1665; landshövding i Viborgs och Nyslotts län 1667, och i Kalmar län och på Öland 1674; avsked 1667; erhöll försäkran på häradshövdingetjänsten i Lappvesi, Jääskis, Äyräpää och Stranda härader i Finland1678; preses i riksens ständers stora kommission 1680; † 1684-09-11 och begr. 1685 i Riddarholmskyrkan.

– G. 1:o 1669 i Stockholm m. friherrinnan Märta Christina Ulfsparre af Broxvik, * 1654-08-20 [15 år] på Nyborg i Håtuna sn (Upps.); † i barnsäng 1671-02-12 i Viborg och begr. s. å. i Riddarholmskyrkan, dotter av landshövdingen Göran Eriksson Ulfsparre af Broxvik, friherre Ulfsparre af Broxvik /nr 37/ och Christina Sparre, friherrinna Sparre /nr 11/.[Huvudpersoner i 1600-talets största litterära skandal]

– G. 2:o 1675 på Koberg(?) i Lagmansereds sn (Älvsb.) m. grevinnan Eva Lewenhaupt, * 1657-09-09; hovfröken hos änkedrottningen 1671; † 1729 och begr. 1730 i Bälinge kyrka, dotter av riksrådet och generalen, greve Ludvig Wierich Lewenhaupt /nr 2/ och grevinnan Charlotta Susanna Maria zu Hohenlohe-Neuenstein und Gleichen. {Elg}
 

Barn:
Första giftet
En son, dödfödd 1671 [modern död i barnsäng, 16 år gammal].

Andra giftet
Beata, * 1676 i Stockholm och dp s. å. hos drottningen på Stockholms slott, † ung.
Charlotta, * 1677 i Stockholm, † 1694 (»17 år gammal»).
Erik, till Nynäs, dp 1678 i Stockholm; student i Uppsala 1690; fänrik vid livgardet 1697; löjtnant därst. 1700; kapten 1702; major 1709; stupade ogift 1709 i slaget vid Poltava och utgick med honom ätten på svärdssidan.
Ludvig, * 1680 på Nynäs; student i Uppsala 1690; fänrik vid livgardet 1697; ihjälstucken i Stockholm 1698 natten emellan den 30 och 31 okt. av vice korpralen Johan Ehrenskiöld.
Beata, * 1681 i Stockholm, † 1745 på Nynäs i Bälinge sn och begr. s. å. – G. 1:o m. Fabian Reinhold von Löwen; – G. 2:o m. generalmajoren friherre Axel Duwall /nr 64/, * 1667, † 1750 [se nedan].
Sofia, * 1682 i Stockholm, † i barnsäng 1722 på Nynäs och begr. s. å. i Bälinge kyrka. – G. 1720 m. överstelöjtnanten, friherre Adolf Herman Wrangel af Lindeberg /nr 41/, * 1684, † 1746.
Carl, * 1683 i Stockholm, † 8 dagar gammal.
 

Karl XI:s stora reduktion [Stora kommissionen]

1680 förordnades Conrad Gyllenstierna till ordförande i Stora kommissionen och påyrkade i denna egenskap ofta rätt stränga domslut. Han visade sig såsom en ivrig reduktionsvän och framhöll under 1680 års riksdag på riddarhuset, att konungen enligt Sveriges lag ägde återtaga vad han av kronans gods bortgivit. Då medlemmarna av Stora kommissionen i händelse av konungens död icke voro utan fara för en blivande efterräkning av de sakfällde samt deras släktingar och anhängare, begärde Gyllenstierna under 1682 års riksdag i sekreta utskottet, att en bekräftelse på de avkunnade domarna skulle intagas i riksdagsbeslutet, vilket också skedde.
 

Bruder Dick

Av allmänheten och sina fiender kallades han »Bruder Dick». När han bl.a. genomdrivit, att stora kommissionen skulle anställa efterräkning med de avlidna rådsherrarnas ord och handlingar, yttrade en spefågel: »Bruder Dick är som den rättfärdige guden: han dömer över både levande och döda».
 

Conrad Eriksson Gyllenstierna.


Ulfsparre af Broxvik
friherrl. ätt /nr 9/


Lewenhaupt (se nedan).

1684–1729 Ewa Lewenhaupt

änka efter Conrad Eriksson Gyllenstierna af Ulaborg (se ovan)


Kvinnor var normalt inte myndiga och kunde därför inte äga fast egendom. Änkor blev däremot myndiga vid makens dödsfall.
 

Grevinnan Eva Lewenhaupt, * 1657-09-09; hovfröken hos änkedrottningen 1671; † 1729 och begr. 1730 i Bälinge kyrka, dotter av riksrådet och generalen, greve Ludvig Wierich Lewenhaupt /nr 2/ och grevinnan Charlotta Susanna Maria zu Hohenlohe-Neuenstein und Gleichen. {Elg}

 


Lewenhaupt (Leijonhufvud)
grevl. ätt /nr 2/


Vapnen på altaret i Kölingareds kyrka. Duwall (t.v.), Gyllenstierna af Ulaborg (t.h.).

 

1700-tal

1729–1740 Axel Duwall


Friherre, generalmajor
(Beatas broder Erik ägde förmodligen också Årås. Han stupade i slaget vid Poltava 1709.)
Ätten Duwall invandrade till Sverige från Skottland omkring 1594 med Albrekt MacDougall.
 

Axel, till Rävelstad i Altuna socken, Västmanlands län; * 1667. Student i Uppsala 1679. Volontär vid livgardet 1689. Förare vid livgardet 1692. Underofficer 1693. Fänrik 1697. Livdrabant hos konung Carl XII 1700. Korpral vid livdrabantkåren 1701. Adjutant vid livdrabantkåren 1708. Överste för Närkes och Värmlands tremänningsinfanteriregemente 1715. Avsked därifrån 1719. Överste för Östgöta tremänningsinfanteriregemente 1721. Generalmajor 1722. Avsked ur krigstjänsten 1722. Överstes exspektanslön vid livgardet 1722. RSO 1748. † barnlös 1750-07-19 på Tisby. »Han var med vid Narva, Klissov, Holovzin, Poltava samt kalabaliken i Bender. Upptog, i anseende till arvsanspråk i Skottland ättens forna namn Mac-Dougall».

– G. m. friherrinnan Beata Gyllenstierna af Ulaborg [se ovan] i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Fabian Reinhold von Löwen), * 1681-02-26 i Stockholm, † 1745 på Nynäs i Bälinge socken, Södermanlands län och begraven 1745-07-26, dotter av landshövdingen, friherre Conrad Gyllenstierna af Ulaborg [se ovan] {Elg}.
 

De båda vapensköldarna på altaret tillhör Duwall och Gyllenstierna och det gör det troligt att det är en gåva från detta herrskap.

Altarskulpturen är skuren av en prästman, som var informator på Kölingsholm. Korset och svettduken har tillkommit genom kammarherre Wästfelts försorg och är tillverkat på slöjdskolan (i Kölingared).


Duwall,
friherrl. ätten  /nr 64/
utslocknad i början av 1900-talet

1740–1757 Clas Gustav Rålamb


Erik Carlsson Gyllenstierna af Ulaborg (se ovan, ägare 1621–1657) hade en dotter Elisabet (se ovan, syster till Conrad Eriksson Gyllenstierna af Ulaborg) som gifte sig med friherre Clas Brodersson Rålamb (1622-1698). Deras son Gustavs (1675–1750) son Clas Gustav Rålamb (1705–1765) fick Årås genom testamente av Conrad Eriksson Gyllenstierna af Ulaborgs dotter Beata (se föregående ägare; gift med Axel Duwall).

   Ovan nämnde Clas Rålamb (1622–1698) – alltså farfar till ägaren Clas Gustav och den som gifte sig med Elisabet (i hans tredje gifte) – spelade under Karl XI:s reduktion och fjärdepartsräfst en mycket aktiv roll. Han var riksråd, överståthållare i Stockholm och president i Göta hovrätt. Han upphöjdes i friherrlig värdighet 1674.

   Som kuriosum kan nämnas, att den äldre Clas Rålamb är den förste svensk som fått smaka på kaffedrycken (och skrivit om det). Det skedde den 1 maj 1657, när han besökte visiren i Silistrien (i nuv. Bulgarien) på sin resa till Konstantinopel (varom halvmånen i hans vapensköld t.h. anses minna; om resan – inte kaffet, alltså)
 

Claes Gustav, till Bysta, Högsjö, Björkvik och Nynäs samt Segersjö i Lännäs socken, Örebro län. * 1705-01-29 i Stockholm. Student i Uppsala (Um.) 1720. Auskultant i riksarkivet 1724 och i Svea hovrätt (Ak.) 1724. Kammarherre 1723. Utrikes resor 1725–1729. Kammarråd 1737. Landshövding i Nyköpings län 1751. RNO 1751. KNO 1758. President i kommerskollegium (Ak.) 1761. Ledamot av statsdeputationen vid riksdagen 1761. President i statskontoret (Ak.) 1762. † 1765-03-20 i Stockholm och begraven i Klara kyrka.

 – Gift 1747-01-20 i Stockholm (At (Sch)) med friherrinnan Christina Sofia Sack, * 1723-08-11 † 1781-10-20 på Högsjö, dotter av kanslirådet Johan Gabriel Sack, friherre Sack, nr 170, och grevinnan Eva Bielke, nr 29. [Johan Gabriel Sack ägde Lönnarp i Böne sn under åren 1727–1751] {Elg}
 

Barn:
Hedvig Eva, * 1747-11-19. Överhovmästarinna hos änkedrottningen Sofia Magdalena 1792-05-07. † 1816-02-14 i Stockholm. – Gift (At (Sch).) 1765-12-10 med generallöjtnanten och en av rikets herrar greve Pontus Fredrik De la Gardie, nr 3, i hans 2:a gifte, * 1726, † 1791.
Beata Sofia, * 1748-11-19, † 1793-01-18 på Sackestad i Trästena socken, Skaraborgs län. – Gift 1765-12-12 med generallöjtnanten och landshövdingen friherre Claes Erik Silfverhielm, nr 159, * 1725, † 1792.
Gustaf, * 1750, † 1752.
Claes Gabriel, * 1752-03-26 i Stockholm, † 1752.
Anders Sigfrid, * 1753. Ryttmästare. † 1841.
 

Rålamb,
friherrl. ätt /nr 59/


Kaffe från Silistrien.

1757–1757 Johan Gabriel Creutz


Johan Gabriel, * 1723-12-09. [Grevlig ätt 1719] Student i Lund (At (P.)) 1738. Arkivarie i Göta hovrätt. Aktuarie i Göta hovrätt 1752. Notarie 1754. Protonotarie 1754. Häradshövding i Västergötland 1755. Avskedad 1775. † 1791-08-28 i Jönköping.

– Gift 1764-04-17 i Varvs socken, Skaraborgs län, med Anna Elisabeth Hilander, »som han låtit uppfostra», * 1735-03-05 i Gällstads socken, Älvsborgs län, † 1813-01-20.
 

Barn:
Maria Helena, * 1764-10-18 på Munkagården i Varvs socken, Skaraborgs län, † i barnsäng 1783-01-24 på Munkagården. – Gift 1782-01-13 i Varvs socken med häradshövdingen i Vartofta härad, Skaraborgs län, sedermera presidenten i Svea hovrätt, KNO, Henning Adolph von Strokirch, friherre von Strokirch /nr 348, 1815-01-26/, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1784-04-15 på Trästena i Bjärka socken, Skaraborgs län, med Fredrika Lucia Gyllenhaal, * 1761-01-13 på Härlingstorp i Vings socken, Skaraborgs län, död 1797-09-09 på Klämmestorp i Sandhems socken, Skaraborgs län), * 1757-05-30 på Tuvebo i Habo socken, Skaraborgs län, † 1826-07-14 i Stockholm.
 

Creutz, svensk-finsk adlig ätt, härstammar från Finland och leder sina anor upp till en Lars Markusson, som levde på 1400-talet. Dennes ättling i femte led, Ernst Larsson, blev 1625 under namnet Creutz introducerad på svenska riddarhuset. Ätten fick 1654 friherrlig värdighet. En gren upphöjdes 1719 i grevligt stånd. Den finska grenen immatrikulerades [inskrevs] 1818 under n:o 1 på finska riddarhuset.
 


Creutz,
grevl. ätt /nr 68/

1757–1769 Nils Wästfelt


Nils (son till Anders Westeman, adlad Wästfelt 1681), till Årås i Kölingareds sn och Lönnarp i Böne sn (båda i Älvsb.) samt Margreteholm i Sandhems sn och Ryfors bruk i Nykyrka sn (båda i Skarab.); * 1698-07-03 i Karlskrona; volontär vid amiralitetet 1713; underofficer vid Kalmar reg. 1714; förare vid Skånska stånddragonreg:t 1716; fänrik vid Jönköpings reg. 1717; kapten; RSO 1750; bergsråds karaktär 1765; † 1769-04-14 på Årås.

– G. 1:o 1735 m. Christina Charlotta von Möller, [* omkr. 1717] † 1743-10-12 på Margreteholm [begravd i Sandhem], dotter till överstelöjtnanten Fredrik Vilhelm von Möller och hans 1:a fru Christina Margareta Ekesköld, av en 1690 adlad men ej introd. ätt.

– G. 2:o 1749 på Näs i Bjurbäcks sn (Skarab.) m. Metta Lillie af Aspenäs, * 1714-08-25 på Näs [Bottnaryds sn], † 1776-11-18 på Årås, dotter av översten Carl Lillie af Aspenäs, /nr 109/ och friherrinnan Agneta Hedvig Mörner af Tuna /nr 36/ [Agneta begravd i Bottnaryds kyrka; vapnen på altaret i Bjurbäcks kyrka]. {Elg}
 

 

Barn:
Första giftet
Anders Vilhelm, dp 1736 på Margreteholm; student i Lund 1749; † 1751 i Lund.
Erik Magnus, * 1737-07-13 på Margreteholm; hovjunkare; † 1800-08-06 [bodde på Margreteholm; ägare av Ryfors bruk; vid Ryfors bruks konkurs år 1800(?) flyttade han till Olofsborg under Dintestorp i Sandhem, där han dog]. – G. 1759-08-03 på Ulvsnäs i Öggestorps socken (Jönk. län) med sin styvmoders systerdotter Elisabet Ribbing, * 1738-07-26 på sistnämnda egendom, † 1818-10-04, dotter av majoren Carl Christoffer Ribbing /nr 15/, och Catharina Elisabet Lillie af Aspenäs /nr 109/. [härifrån stammar den släktgren som levde på Kölingsholm.]


Nils, dp 1738 på Margreteholm; regementsadjutant vid Västgöta kavallerireg. 1759; † ogift 1760 under fångenskap i Suchow.
Carl Gustaf, dp 1740 på Margreteholm; student i Uppsala 1754; auskultant i Göta hovrätt; † 1758 på Årås.
Johan Fredrik, * 1741; löjtnant; † 1788 på Gudebo i Liareds sn. [hans son Carl Jakob Adolf Wästfelt gifte sig med Märta Magdalena Wästfelt, se nedan; härifrån stammar den släktgren som levde på Säby i Södra Ving.]
Christer, dp 1742 på Margreteholm; begr. 1743-10-12, på samma dag som modern.

Andra giftet
Adolf Fredrik, * 1751; överstelöjtnant; † 1808 på Björkön i Västergötland [näste ägare; se nedan].
Carolina Andrietta, * 1752 på Margreteholm, † barn.
Mariana, * 1753 på Margreteholm; † där 1754.
Agneta, * 175(4); † barn.

 

Ryfors bruk

Anlade bruket ... Ryfors bruk

 
Nils WästfeltWästfelt
adlig ätt /nr 1035/


Svensk släkt från Kungs Barkarö i Västmanland. Hette förut Westeman (ännu tidigare Ersson). Adlad 1681. Introducerad på Sveriges Riddarhus 1686 som adlig släkt nr. 1035. Olika ättegrenar skriver namnet Westfeldt och Westfelt.

(Namnet har ej något med klädplagget väst, som någon gång påståtts i den lokala litteraturen.)


Lillie af Aspenäs
adlig ätt /nr 109/

Kölingsholmsgrenen av Wästfelt:

Säbygrenen av d:o:
 

 

1769–1808 Adolf Fredrik Wästfelt


Adolf Fredrik, son av Nils (föreg. ägare), till Årås i Kölingareds sn (Älvsb.); * 1751-04-14 på Margreteholm i Sandhems sn (Skarab.); korpral vid Västgöta kavallerireg. 1765; livdrabant 1770; stabskornett vid nämnda reg. 1771; stabslöjtnant därst. 1775; ryttmästare 1785; major 1798; RSO 1801; överstelöjtnant i armén 1803; avsked s.å.; † 1808-09-01 på Björkön i Västergötland.

– G 1776-11-24 m. sin kusin Margareta de Frese, f tvilling 1756–03-04 på Almåsen i Ryda sn (Skarab.); † 1830-07-19 i Skara, dotter till överstelöjtnanten Paul Joakim de Frese /nr 1856/ och Anna Britta Lillie af Aspenäs /nr 109/. {Elg}

Margaretas far Paul Joakim, * 1718-09-27; ryttare vid Västgöta Kavalleriregemente, avslutade sin karriär som överstelöjtnant i armen; † 1774-08-06 på Ingareds ryttmästarboställe i Kylingareds sn; deltog i fältslagen i Finland på 1740-talet och mistade synen på vänster öga och fick fem blessyrer i huvudet.

   Margaretas mor, Anna Brita Lillie af Aspenäs, * 1719-10-11, † 1805-11-02. Dotter av översten Carl Lillie af Aspenäs, /nr 109/. [Hon är syster till maken Adolf Fredriks mor Metta (se ovan).]

   Margareta var född tvilling med Johan, 1756-03-04; Johan dog ogift 1789-07-17, av en under affären vid Kaipiasis erhållen blessyr. {Riddarhusets stamtavlor}

Barn (17 st):
Nils, * 1777-01-20 på Årås; fänrik vid Skaraborgs reg. 1786; löjtnant därst. 1802; kapten 1808; † 1809 barnlös. – G. 18xx med Christina Petronella Wahlberg ...

Anna Charlotta, * 1778-04-19 på Årås, † där 1779.
Joakim, * 1779-10-13 på Årås, † där 1779 (80?).
Adolf Joakim, * 1780 på Årås; student i Lund 1795. († ?)
Carl Vilhelm, till Årås, som han försålde, * 1781-01-17 på Årås, † 1864 [näste ägare; se nedan] sekundkorpral vid livgrenadjärreg:t 1793; page hos kronprinsessan Sofia Albertina 1796; fänrik vid livgrenadjärreg:s rothållsdivision 1797; kornett vid Västgöta dragonreg. 1802; löjtnant därst. 1808; stabsryttmästare 1810; avsked från reg:t 1816; och 1819 ur armén; † 1848 i Stockholm. Bevistade krigen i Pommern 1807, Norge 1808 samt Tyskland och Norge 18131814. – G. 1822 med Maria Magdalena Bergström, * 1797; † 1864.
Göran Magnus, * 1782-03-23 på Årås; arrendator inom Västergötland; † barnlös 1840.
Johan [Hans] Fredrik, * 1783-07-08 på Årås; † ogift 1805 i Västindien.
Gustav Adolf, * 1784-11-23 på Årås; löjtnant; furir vid Göta artillerireg. 1798; sergeant därst. 1800; underlöjtnant s.å.; stabslöjtnant 1809; avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1810; † 1849 i Ryda sn (Skarab.). G. 18xx med ...
Märta Magdalena, * 1786-02-05 på Årås; stiftsjungfru [en adelsmans ogifta dotter, som blivit inskriven i ett jungfrustift]. † 1859; – G. 1808 med sin halvkusin, majoren Carl Jakob Adolf Wästfelt, * 1781 [på Gudebo i Liareds sn; son till Johan Fredrik, (se föreg. ägare)]; † 1839.
Anna Charlotta [Greta] Gustava(?), * 1787-08-08 på Årås; stiftsjungfru; † 1851 i Skara. – G. 1810 med underlöjtnanten vid arméns flotta Axel Thulin, * 1779, † 1840.
Fredrika Matilda, * 1789-02-07 på Årås, † där 1791.
Johan Ulrik, * 1790 på Årås, student i Uppsala 1804–1805; sergeant vid Göta artillerireg. 1805; styckjunkare därst.; fänrik vid Bohusläns reg. 1806; löjtnant därst. 1810; avsked 1811; t.f. överjägmästare i Älvsborgs samt Göteborgs och Bohus län 1823; avsked 1839; Carl XIV Johans medalj 1855; † 1864. – G. 1:o 1811 m. Stefana Elisabet Norberg, * 1789, † 1833. – G. 2:o 1838 m. friherrinnan Ulrika Christina Bennet, * 1808; † 1883.
Bengt Henrik, * 1791 på Årås; sergeant vid konungens eget värvade reg. 1794; fänrik därst. 1795; transp. [överflyttad] till Bohusläns reg. 1812; löjtnant därst. 1813; kapten 1819; RSO 1836; postmästare i Kungälv 1846; † där 1852. G. 1:o 1818 m. Jeanette Amalia Carlheim-Gyllensköld, * 1796; † 1839. – G. 2:o 1841 m. Vilhelmina Carlheim-Gyllensköld, * 1799; † 1842. – G. 3:o 1852 m. Carolina Vilhelmina Augusta Tham, * 1806; † 1876.
 

1792(?): Årås Corps de logi brann ned; familjen flyttade till Stockared i Kölingared.
Stockared ägdes av Erik Magnus sonhustru, död 1840 i Bjurbäck.(?)


David Samuel, * 1794 på Årås; gick till sjöss och hördes sedan ej av.
Sofia Margareta, * 1795 på Årås; † 1875 i Skara. – G. 1:o 1814 med kyrkoherden i Böne, Knätte, Liareds, Kölingareds och Fivlereds församlingar [=Böne pastorat], kontraktsprosten, fil. doktorn Claes Gustaf Warholm, * 1786; † 1837 i Böne prästgård. – G. 2:o 1843 m. komministern i nämnda pastorat Johannes Lönnergren, * 1802(-12-20) i Böne sn; † där 1851 [änkekonservering].
Måns [Magnus] Fredrik, * 1797 på Årås; rustmästare vid Bohusläns reg. 1814; fanjunkare därst. s. å.; fänrik 1815; löjtnant därst. 1819; † ogift 1827 i Skara.
Knut Adolf, * 1798 på Årås, † 1800.

 Adolf Fredrik Wästfelt
foto gravsten


 

1808–1809 Carl Vilhelm Wästfelt


Vid bodelningen efter föregående ägaren Adolf Fredrik Wästfelt erhöll Carl Vilhelm gården.
 

Carl Vilhelm, * 1781-01-17 på Årås, sekundkorpral vid livgrenadjärreg:t 1793; page hos kronprinsessan Sofia Albertina 1796; fänrik vid livgrenadjärreg:s rothållsdivision 1797; kornett vid Västgöta dragonreg. 1802; löjtnant därst. 1808; stabsryttmästare 1810; avsked från reg:t 1816; och 1819 ur armén; † 1848 i Stockholm. Bevistade krigen i Pommern 1807, Norge 1808 samt Tyskland och Norge 18131814. {Elg}

– G. 1822 med Maria Magdalena Bergström, * 1797; † 1864.
 

Inga barn

 

konkurs Ryfors

1800-tal

1809–1810 Rydeberg–Hammarhjelm

 (process; Hammarhjelm, se nedan)
 

Ofrälse fick äga frälsejord (undantag tidigare)

1810–1812 Gerhard Rydeberg

Länsman, ökänd gårdsuppköpare
                      

 

1812–1819 Jesper Swedenborg

Jesper Swedenborg var sonsons son av biskopen teol. dr Jesper Svedberg i Skara. Svedberg var en av det karolinska tidevarvets mest betydande kyrkomän, psalmdiktare och medarbetare i 1695 års psalmbok.

Biskopens barn adlades på faderns meriter och har en biskopsmössa i vapnet. (En biskop kunde ju inte själv adlas, då han därvid bytt stånd.)


Jesper, * 1765-03-26 på Mellomgården i Varola socken Skaraborgs län. Volontär vid Skaraborgs regemente 1766. Furir därst. 1779. Fänrik 1781. Löjtnant därst. 1786. Kapten 1796. Regementskvartermästare 1802. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå i armén 1804. † 1842-02-18 på Dannemarka i Korsberga socken Skaraborgs län. [Begravd i Varnhems klosterkyrka.]

– Gift 1:o 1788-01-29 på Margreteholm i Sandhems socken Skaraborgs län med Catharina Elisabet Edman, * 1767, † 1800-05-30 på Stora Flittered i Habo socken Skaraborgs län, dotter av kaptenen Gustaf Magnus Edman (kusin till ryttmästaren Gillis Edman, adlad Edenhielm, nr 1842) och N. N. Häger.

– Gift 2:o 1801-05-08 på Stångsäter i Säters socken Skaraborgs län med Edla Henrika Lind af Hageby i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1792-10-27 på Mölltorp i Säters socken med löjtnanten Erik August von Becker, nr 642, * 1766, † 1800), * 1766-05-14, † 1854-01-01 i Skövde, dotter av överstelöjtnanten Bengt Lind af Hageby /nr 212/, och Gustaviana Charlotta Hammarhjelm, nr 1033. {Elg}
 

Barn:
Första giftet (inga barn i andra giftet)
Jesper Gustaf, * 1789-02-14 på Stenhusgården i Vartofta-Åsaka socken Skaraborgs län, † där s. å. 3/6.
Metta Maria, * 1790-05-22 i Fågelås socken Skaraborgs län, † 1792-06-27 på Åsaka i Vartofta-Åsaka socken.
Jesper Gustaf, * 1793-01-27 på Stenhusgården, † där s. å. 4/6.
Carl Gustaf, * 1795. Kammarherre. † 1864.
Jesper Emanuel, * 1796. Kapten. † 1871.
Anna Charlotta, * 1797-05-01 på Stora Flittered, † där 1802-03-09.
Märta Maria, * 1798-12-25 på Stora Flittered, † 1810-08-03 på Moholm i Mo socken Skaraborgs län.
Christina Lovisa, * 1800-01-07 på Stora Flittered, † 1862-11-10 i Skövde. – Gift 1820-01-09 på Mölltorp med kaptenen Per Niklas Palmcrantz /nr 1241/ i hans 2:a gifte, * 1775, † 1842.
 


Svedenborg,
adlig ätt /nr 1598/


Jesper Swedbergs barn, bl.a. Emanuel (se nedan), blev 1719-05-23 adlade med namnet Swedenborg och sönerna introducerades på Riddarhuset 1720 under nr 1598.

Vetenskapsmannen och andeskådaren
Emanuel Swedenborg
Emanuel Svedberg, adlad Swedenborg, * 1688-01-29 i Jakobs förs. i Stockholm. Student i Uppsala 1699 (11 år gammal!). Extra ordinarie assessor i bergskollegium 1716. Ord. assessor därst. 1724. LVA 1741. Avsked från assessorstjänsten 1747. † ogift 1772-03-29 i London och begravd s. å. 15/4 i svenska kyrkan därst. Hans kista fördes 1908 på pansarkryssaren Fylgia till Sverige och nedsattes i Uppsala domkyrka i en sarkofag, som avtäcktes 1910.
Världsberömd religionsstiftare och vetenskapsman
(brukar anses vara tidernas
mest kände svensk
– ett universalsnille).


Lind af Hageby
adlig ätt /nr 212/

 

1819–1837 Johan Adolf Pfeiff


Johan Adolf Pfeiff, * 1783-06-17 på Bo å Lidingön. Rustmästare 1794. Fänrik vid Göta garde s.å. Transp. till Södermanlands regemente 1801. Löjtnant därst. 1808. Kammarjunkare 1812. Avsked ur krigstjänsten s. å. Kammarherre 1815. Kapten i armén 1816. Avsked 1818. † 1837-05-14 i Jönköping och begraven i familjegraven å Kölingareds kyrkogård.

– G. 1810-10-19 i Göteborg med Sofia Dorotea Fredrika f. Homeyer, * 1787-10-08 i Volgast, † 1873-01-11 på Stockared i Bjurbäcks socken Skaraborgs län och begraven i familjegraven å Kölingareds kyrkogård, dotter av kommerserådet Johan Fredrik Homeyer och hans 1:a fru Sofia Dorotea Droesen. {Elg}
 

Barn:
Carl Fredrik Gustaf, * 1811-09-21; Kapten. † 1880. [näste ägare; se nedan]
Sofia Ulrika Carolina, * 1815-04-17 i Nyköping, † 1886-12-13 i Mullsjö i Nykyrka socken Skaraborgs län [begravd på Kölingareds kyrkogård]. – Gift 1842-09-08 på Årås i Kölingareds socken Älvsborgs län med sin syssling, ryttmästaren Claes Axel Stedt /nr 1468/, * 1808, † 1850 [broder till »Sofie» Stedt nedan; Clas Axel är begravd på Askers kyrkogård].
 


Pfeiff
friherrlig ätt /nr 289/

1837–1879 Carl Fredrik Gustaf Pfeiff
 

Carl Fredrik Gustaf Pfeiff, * 1811-09-21 i Nyköping. Student i Lund 1829. Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1832. Furir därst. s. å. Fänrik s. å. Löjtnant därst. 1837. Avsked med kaptens n. h. o. v. 1840. [landstingsman; första landstinget 1863]; † 1880-11-08 på sin egendom Årås i Kölingareds socken Älvsborgs län och ligger jämte sin fru begraven i familjegraven å Kölingareds kyrkogård.

– G. 1843-07-29 på Liljeholmen vid Jönköping med [sin syssling och sin syster Sofias svägerska] Catharina (Carin) Sofia »Sofie» f. Stedt, * 1822-09-21 på Hällinge i Näsby socken Jönköpings län, † 1889-09-28 i Stockholm [ligger jämte sin man begraven å hans föräldrars gravplats i Kölingareds kyrkogård], dotter av kammarherren Claes Fredrik Stedt /nr 1468/, och Catharina Elisabet Spaldencreutz /nr 1986/. {Elg}
 

Barn:
Carin Amalia Fredrika Sofia, * 1844-07-08 på Årås, † ogift 1920-11-23 i Engelbrekts förs, Stockholm (db) och begraven på Kölingareds kyrkogård.
Carolina Ulrika Charlotta Amalia, * 1846-08-28 Årås, † ogift 1911-03-01 i Hedvig Eleonoras förs, Stockholm (db).
Claes Gustaf Adolf, * 1849-07-24 på Årås. Mogenhetsexamen 1870. Student i Uppsala s. å. Examen till rättegångsverken 1875-05-29. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 09-20 Extra ordinarie notarie s. d. † ogift 1877-04-02 i Stockholm och begraven å Kölingareds kyrkogård.
Carl Axel August, * 1852-10-06 och † s. å. 11-28 på Årås och begraven på Kölingareds kyrkogård.


Friherre Pfeiif var engagerad i skarpskytterörelsen, som växte fram på 1860-talet. Övningar ägde rum på Årås domäner.
 
C F Gustaf PfeiffStedt
adlig ätt /nr 1468
/
släkten Stedts webbsida

<Foto
gravsten, kommer>

1879–1892 Albert Georg F C Isoz


från Stånö(???) i Södermanland

Brukare fr 1880:
Albert Georg Isoz * 1854-06-26
Nanny Sofia Wilh. Fredr. Gyllensvan * 1861-07-03
begravd i Nykyrke (Mullsjö)
 

Barn:
Fredrik Albert Henrik * 1884-04-23
Karin Matilda Elisabet * 1885-06-14
Oskar Fredrik Haldan * 1887-05-03 i Kölingared
Frans Georg Torsten * 1887-05-03
 

Begravd i Nykyrke (Mullsjö) (foto?)
 sålde Wållered i Kölingared till C.W. Pettersson.
 

 

1892–1895 Sanfrid Theodor Berglund


Ingeniör

 

1895–1898 Aron Wilhelm Berglund, godsägare


 
(1816–1910) fader till föreg.?; boende i Gust. Ad. församling
 

 

1898–1899 Stråkens Trävaru AB

(Gustav Sundling, Margreteholm; Karl Ragnar & A.W. Carlsson)

Disponenten August Wilhelm Carlsson, * 1854-07-23 i Kyrkefalla kom till Årås 1898-12-03 från Falköping med sim familj. De stannande bara ett år, till 1899-12-01.
 

 

1899–1912 Otto Folkesson [F:son] Thörn


Possessionaten [godsägaren] Otto Thörn * 1872-11-16 i Karlskrona.
kom från Gudebo i Liared 1899.

Flyttade till Örebro 1913; makarna skildes 1926.
– G. 1895-09-25 m. Ellen Elisabeth f. Aspegren (1870-05-09 i Slaka Östergötland --1948-03-12)
 

Barn:
Margareta Elisabet, * 1896-08-08 i Liared, g Bergqvist, † 1990-06-18 i Nyköping
Bror Folke Ottosson [O:son], * 1897-09-21 i Liared, † 1976-11-29 i Hägersten Stockholm
     <Barndomsminnen; pdf-fil, 1,5 MB>
Bror Tryggve Ottosson, * 1898-10-25 i Liared, † 1980-04-30 i Rättvik
Ingrid Charlotta, * 1900-12-18 i Kylingared [Kölingared], g Bagge, † 1955-01-18
Annie Ulrika, * 1902-07-27 i Kylingared, g Nilsson, † 1989-10-12 i Eskilstuna
Ellen Birgitta, * 1905-05-19 i Kylingared, g Nilsson, † 1991-01-05 i Helsingborg
Maja, * 1907-01-01 i Kylingared, g Bagge, † 2002-02-04 i Södertälje
Gunhild, * 1909-01-30 i Kylingared, Hansen, † 2006-12-01 i Strängnäs
 

Bygggde första elverket i Redväg
Uppförde den runda ladugården (se byggnader); den gamla låg nere vid Vållern.
Bildade travsällskap i Ulricehamn

 Otto F:son Thörn
 

 

1912–1913 Karl Johan Holmgren

(* 1856-10-18 i Edsberg /T/, d 1913-05-11 på Årås i Kölingared)

Begravd i Kölingared
 

 

1913–1913 Frans Teodor Käll

(köpet ej fullföljt)

flyttar till Habo (1914)
Barn:
Axel Bernhard(?), * 1891-04-14, d 1946-09-19
Maria Elisabet

 

1913–1913 Karl Johan Holmgrens sterbhus
 

 

1913–1915 Adolf Larsson
 

 

1915–1915 Carl Palm
 

 

1915–1915 Carl Blom
 

 

1915–1915 Anders Hansson
 

 

1915–1918 Carl Nilsson [»Nils»] Börrisson

g Elin Albertina f Axelsson
 

Carl Nilsson tog namnet Börrisson efter sin födelsebygd, * 1862-09-14 i Igelsjö, Börringe (Malmöhus län). Ägnade sig i sin ungdom åt lantbruk, snickeri m.m.; deltog i F. Franssons evangelistkurs i Malmö 1883; genomgick missionsskolan 1889–91; antog kallelse till missionär och avskildes på årsmötet i Stockholm 1892; avreste till Kongo den 19 december sistlidna år; återkom till hemlandet den 11 april 1896; utreste för andra gången den 27 juni 1897; återkom till hemlandet den 27 augusti 1900; utreste till Kongo för tredje gången den 8 juli 1902 och återkom den 24 juni 1908; avreste till Kongo för fjärde gången den 6 juli 1910. [† 1927-09-08 på Borås lasarett; han var då bosatt på Nygatan 39 i Ulricehamn.]

– Gift 1897-12-18 med Elina [Elin] Albertina f Axelsson Puke, * 1868-04-24 i Lillkyrka sn; Nerike. Genomgick Elsa Borgs bibelkvinnohem vid Vita Bergen i Stockholm åren 1895–1896 och vistades vid missionsskolan i Stockholm åren 1896–97; sistnämnda år antog hon kallelse som missionär och avreste till Kongo den 27 juni samma år. Efter 1897 sammanfalla hennes arbets- och vilotider med makens. Elin Börrisson avled 1945-11-29 i Lidingö.
 

Ovanstående biografiska data är hämtade ur boken Dagbräckning i Kongo, utgiven av Svenska Missionsförbundet, 1911. Börrisson medverkar där med flera artiklar om förhållandena i Kongo.

År 1915 inköpte Börrisson Årås och skrev sig med sin familj där. Avsikten var att få ett stort ställe där han kunde inrätta en skola för andra missionärers barn, och detta skedde också. ...

Paret återvände ännu en gång, femte resan, till Kongostaten 1919, och kom åter 1922 – då till Rya i Kölingared och flyttade därefter till Ulricehamn i april 1927


Barn:
Malemba Marna Eleonora [Ellen], * 1901-05-05 i Gustaf /M/, ogift,0 † 1997-03-22.
Mabumi Nils Karl Axel, * 1903-08-16 i Belgien (Kinkenge missionsstation i Kongo), † 1989-07-06.

Fosterson
Carlo Teofil Ceder, * 1914-12-03 »icke döpt»; † 2008; son till missionären A.T. Ceder o.h.h. Livia Wilhelm. Dahlström
 

Arrendator:
Johan Hugo Sandström * 1863-01-03 i Sandhem (till 1920 se sid 193)
 


Missionärsparet
Elin & Carl Börrisson.

1918–1921 Bror Aron Johannes Berdén


 (* 1893-04-15 i Lomma /M/, d 1948-05-27)
 

g m Klara Ingefrid f. Meissner * 1894-06-10, d 1980-12-19


Barn:
Hans Bengt * 1920-07-12 i Malmö S:t Petri, d 1994-04-06.
Sven Aron Lennart * 1924-06-30 i Höör /M/.


Godsägare
 

 

1921–1922 Alfred Natanael von Essen


Alfred Natanael, * 1869-06-26 på Tidaholm i Agnetorps socken, Skaraborgs län. Hospitant [tillfällig elev, auskultant] vid Forstakademien i Eberswald 1889–1891. Ordförande i Agnetorps sockens kommunalstämma och kommunalfullmäktige 1898–1925. Kammarherre 1900. Ledamot av Skaraborgs läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1902–1925 och av skogsvårdsstyrelsen i nämnda län från 1905. Ordförande i Tidaholms järnvägs AB 1906. RVO 1909. RRS:tAO2kl 1909. RNO 1920. Ägde del i Helliden och Kullö, båda i Agnetorps förs., Skaraborgs län 1881–1895. † 1937-12-13 på Helliden i Agnetorps förs., Skaraborgs län (db nr 24). Biografi i »Vem är det?»

– Gift 1895-06-26 i Fägre kyrka i Skaraborgs län med Emilie Eleonora (Ella) Caroline f. Dickson, * 1869-06-07 i Göteborg, † 1950-05-14 (Agnetorps förs., Skaraborgs län, db). Dotter av godsägaren Robert Dickson och Emily Ulrika Quensel. {Elg}
 

Barn:
Hans Henrik Robert, * 1896-05-23 på Helliden i Agnetorps förs., Skaraborgs län, Inspektor på Helliden och Kullö båda i Agnetorps förs., Skaraborgs län. Ägde Hellidens cementgjuteri. † 1980-08-20 i Tidaholms förs., Skaraborgs län. – Gift 1931-09-26 i Malmö (Borrby förs., Skaraborgs län, vb nr 9) med sin kusin Ulla Gustava Elisabeth Norström, * 1896-10-13 i S:t Petri förs., Malmöhus län. † 1985-10-03 i Tidaholm. Dotter av kyrkoherden Wilhelm Norström och friherrinnan Jakobina Alicia von Essen /nr 158/.
Fromhold James Robert Reinhold, * 1899-01-10 på Helliden i Agnetorps förs., Skaraborgs län. Lantbrukare. Ägde och bebodde Berga i Velinge förs., Skaraborgs län. Från 1951 Sigridsborg. Genomgick skogsskolan vid Omberg. Deltog i finska vinterkriget. Intr biodlare. † 1972-06-22 i Sigridsborg, Aneby.
   – Gift 1927-06-26 i Halmstads förs., Malmöhus län, med Margareta Louise Jakoba (Margarethe-Louise) Berg von Linde, * 1903-12-19 i Halmstads förs., Malmöhus län, † 1983-06-03 i Lommaryds förs., Jönköpings län. Dotter av godsägaren Johan Alexander August Berg von Linde /nr 1917/ och Cornelie Henriette Bichon van Ysselmonde.
Emily Ulrika Mary Eleonore (Ella), * 1901-09-29 på Helliden i Agnetorps förs., Skaraborgs län. Stiftsjungfru 1902-05-02 (3054). † 1987-07-13 i Tidaholms förs., Skaraborgs län.
 


von Essen
friherrlig ätt /nr 158/

1922–1923 Carl Johan Adolf Engström, grosshandlare


* 1878-05-05 i Mellösa /T/, † 1923-06-25 på Årås i Kölingared (jordfäst 06-29; gravsatt i Högsby /H/ 07-01) [»själfmord» – sköt sig på gårdsplanen]
g. 1906 Anna Judit Elisabet f Ringberg * 1881-11-02 i Högsby /H/, † 1966-08-24 i Stockholm.
 

Inspektor:
Karl Gustaf Persson, * 1870-10-31 i Agnetorp /R/,  † 1955-08-28 i Ljungarum /F/.
– G m Maria Kristina f Magnusson, * 1875-02-15; † 1945-05-09 i Kölingared, Klastorp under Kölingsholm.

Barn
:
– Karin Ellen »Ella» Maria, * 1903-01-04 i Daretorp /R/, † 1985-10-19 i Dalum; – Gift 1933-06-04 m. handlanden Nils Simon Leonard Isaksson, * 1893-07-20 i Kölingared, † 1963-12-30 i Kölingared; [innehade tillsammans med brodern Anders affären i Kölingared].
– Eva Lovisa Charlotta, * 1915-12-22 i Daretorp /R/, † 2010-xx-xx. – Gift 1942-04-05 m. Georg Napoleon Nero, * 1917-01-17 i Jönköping, † 1973-02-07 i Ulricehamn.
 

 

1923–1945 Ernst Wilhelm Johansson


 *1869-05-12 i Ljuder, † 1945-02-17 i Borås
(död på lasarettet i Borås; jordfäst där)
g Anna Johansson * 18??, † 1934-06-29 (begr i Eslöv)

 


I Ulricehamns Tidning kunde vi efter hans död läsa följande nekrolog:


I lördags avled på Borås lasarett direktör E. W. Johansson ägare till Årås i Kölingared. Han var vid sin död 76 år gammal och hade de senaste åren lidit av ohälsa.

Med Johansson bortgick en affärsman av stora mått. Han föddes 12 maj 1869 i Ljuders socken av Kronobergs län och var således smålänning till börden. Fadern var lantbrukare med skogs- och virkesaffärer som binäring och sonen Ernst ägnade sig till en början däråt för att sedan övergå till bosättningsbranschen, varvid han sedermera hade god hjälp av sin maka Anna Johansson, som avled 1934.

Bland företag som Johansson startade kan nämnas affärer i Eslöv, Malmö, Göteborg och Stockholm. För glastillverkningen inköptes Sävsjö ströms bruk (Kristallverken) med tillhörande gårdar, sågverk och kraftverk. Av nämnda affärer drivas ännu Eslövs och stockholmsaffären Aveny i Konserthuset.

År 1923 inköpte Johansson det vackert belägna Åråsgodset i Kölingared, där han varit bosatt de senaste 10 åren. Han företog i sin krafts dagar resor i större delen av Europa och besökte även Palestina och Egypten.

Som människa var Johansson enkel och anspråkslös och hade trots sin höga ålder gott minne och rörligt intellekt. Han sörjes närmast av sönerna Erik och Folke Eweson samt dottern Signe, gift med godsförvaltaren agronom Bertil Grefberg, Kungslena.
 

Barn:

Erik Eweson, * 1897, † 1987 i USA. Han utvecklade en reaktortyp för att på ett effektivt sätt omvandla organiskt material till hanterbar kompost. Eric Eweson grundade företaget Bedminister Bioconversion Corporation (BBC) och den första anläggningen stod klar i Texas, USA 1972; fertilizer chemist. – Gift 1946 m /married Aerielle Frazer Strutt, b. 1917(?), daughter of Automaker Joseph Washington Frazer (Kaiser-Frazer).
Karl Folke Eweson, * 19xx, † 1979-06-24. – Gift m Ulla f Åsendal, * 1916-05-13 i Kungsholm /A/; † 2002-03-08 (begr. i Eslöv)
Signe * 19xx. – Gift 1925-08-23 m. godsförvaltaren och agronomen David Bertil Israel Grefberg, * 1896-12-28 i Bäckseda (Jönk.); † 1946-10-24 i Kungslena. (»Dög ej åt svärfar.»)
 

Grosshandlare

Ägde Hjertsjö glasbruk i Lenhovda, vilket lades ned 1936; flyttade till Årås 1933 (enl flyttlängd 1935-10-21)
Byggde nuvarande kvarn med elverk
 

E. W. Johansson


sonen Erik Eweson


Kompanjonerna Henry Kaiser och Joseph Frazer visar en ny Kaiser 1946.

1945–1945 Carl Gunnar Grennström


(* 1914-03-30 i Vetlanda, d 1963-01-21
 

 

1945–1945 C J Lagercrantz
 


Lagercrantz
adlig ätt /nr 1011/

1945–1949 Simon Lindholm


* 1890-03-16 i Adelöv /F/, d 1980-07-02.
Simon Lindholm grundade företaget Eksjö Industri AB 1941 med snickeriarbeten som den huvudsakliga inriktningen. Tre år senare startade han produktionen av monteringsfärdiga hus – då under varunamnet Sveahus. Namnet Eksjöhus användes för första gången 1948 och 1954 tog Simons son Philip över företaget och drev det i närmare 30 år. I början av 1980-talet tog Anders Lindholm över Eksjöhus och driver det än idag.


Många företagare tjänade stora pengar under kriget och det var vanligt att de köpte upp gårdar och hade dessa som penningplacering. Simon Lindholm ägde även närbelägna Kölingsholms gård vid denna tid.
 

 

1949–1961 Birger Johansson


g Stina Johansson f ?, d 1990
 

Arrendatorer:
1952–1957 Gösta Nyberg
1959–1961 Einar Gester
 

 

1961– Kungl Majt och Kronan

(Domänverkett Assi/Domän, Sveaskog)
 

Hyresgäster:
Sven & Berit Frändås
 

 

1982– Sven & Inger Frändås


endast boningshus

 

1998–2011 barnen Frändås


 

 

2011– Bygdegårdsföreningen Årås kvarn
 

  
Åter till Årås startsida