Släkt med Wasling

Relatives of the Swedish family Wasling


Redaktörens hemsida
Synpunkter till Lennart.Wasling@culturum.se


Sökning med motor

Search robot

 
Släktkrönikan innehåller ingen egen funktion för sökning av personer eller gårdar. Någon av Internets vanliga sökrobotar bör därför användas.
   Börja dock letandet efter personuppgifter bland Släkttavlor och Tabeller.

 
The chronicle has no own search robot. Use one of them on the Internet.
  But first, look for your ancestors among Family trees and Family group sheets.

 
Det enklaste sättet att söka en släkting är att använda Google eller någon annan sökmotor. Avgränsa sökningen så att endast denna webbsajt genomletas. Se exempel.

 
It seems that the seach robots will produce the best search result:

Ange ett eller flera sökord i sökfältet på följande sätt:
+sökord1 +sökord2 site:culturum.se/slakt

Write one or more keywords in the search field like this:
+keyword1 + keyword2 site:culturum.se/slakt

Exempel:
+wasling +tvärred site:culturum.se/slakt

Example:
+anderson +indiana site:culturum.se/slakt

+ före sökorden betyder att båda ska finnas med i resultatet. Utelämnas plustecknet räcker det att endast ett av sökorden finns med.
site:culturum.se/slakt betyder att sökningen endast sker på Waslings egen webbsajt culturum.se med underavdelningen slakt.

site:culturum.se/slakt means that the search robot only is seeking for web pages on Wasling's site.