www.culturum.se/Slakten

Släkt med Wasling

Relatives of the Swedish family Wasling


Redaktörens hemsida
Synpunkter till Lennart.Wasling@culturum.se

Hjälp oss
att göra vår sammanställning mera korrekt och komplett.
Vi tar emot synpunkter och upplysningar. Om du inte vill skylta med att tillhöra denna släktstam, ber vi dig också att du hör av dig.

Ansvariga för släktkrönikan:
Lennart Wasling
Lennart.Wasling@culturum.se
personlig webbsida

Marita Wasling
Marita.Wasling@culturum.se

 Läs först om
Principer för krönikan
och en förklaring av ingående
Antavlor, Stamtavlor och Tabeller.

 Please begin with
Principles for the chronicle
and a description of
Pedigree charts, Family trees and Family group sheets

Läs också anvisningar för

Sökning med sökmotor (Google el. likn.)

Some help for using a
Search engine.

Personuppgifter

1. Om du vet inom vilken släktkrets du ska leta: sök upp personen med hjälp av nedanstående antavla; välj den du känner igen av de fyra webbplatserna.
2. Sök annars med sökmotor enligt ovanstående anvisning.

Personal Data

1. If you know within which one of the four family circles you want to start, then locate the person using the pedigree chart below.
2. Otherwise use a search engine according to the above instructions.

 

Antavla, med en skiss över de släktkretsar (=anor) som finns registrerade

Pedigree chart, the pedigree chart is a schematic diagram of one´s (»the proband's») ancestors. Brothers and sisters have the same ancestors.}

 

OBS släktsajtens innehåll förändras nu.
Håll ut, så ska det snart fungera igen.

f: {father}
Lennart Wasling
*1942 ∞1965 †

ff: {father's father = grand father}
Ragnar Wasling [Pettersson]
*1902 ∞1928 †1979

fff: {grand grand father}
Carl E. Pettersson
*1871 ∞1901 †1959

  Syskon: Berit, Barbro, Olle, Lena <Ragnars släktgren>
Syskon: Dagny, Valborg, Helge

ffm: {grand father's mother}
Alma Pettersson [f. Jönsson]
*1881 ∞1901 †1958

   

fm: {father's mother}
Ester Wasling [f. Carlsson]
*1903 ∞1928 †1998

fmf:
Herman Carlsson
*1861 ∞1887 †1947

    <Esters släktgren>
Syskon: Edit, Erik, Gertrud, Gunnar mfl

fmm:
Ida Carlsson [f. Claesdotter]
*1862 ∞1887 †1944

{This diagram is outlining the Ancestors of :}
Probander: Jesper och Pontus Wasling

Probander (=utgångspunkt): syskonen {the siblings} Jesper och Pontus Wasling (redaktörens barn).
I andra kolumnen finns deras far (f) och mor (m) och i tredje kolumnen farfar (ff), farmor (fm) osv.
<∞ = gift [married]>

 

m: {mother}
Marita Wasling [f Svantesson]
*1945 ∞1965 †

mf: {mother's father = maternal grand father}
Alf Svantesson
*1907 ∞1935 †1989

mff:
Karl Alfred Svantesson
*1863 ∞1885 †1935

  Syskon: Mona <Alfs släktgren>
Syskon: Alvida, Sven, Sten, Harry, mfl

mfm:{maternal grand father's mother}
Sofia Svantesson [f. Jonasdotter]
*1860 ∞1885 †1934

   

mm:
Ella Svantesson [f. Karlsson]
*1907 ∞1935 †1974

mmf:
August Karlsson
*1863 ∞1898 †1941

    <Ellas släktgren>
Syskon: Artur, Allan, Knut, David, Arne

mmm:
Josefina Karlsson [f. Berntsson]
*1872 ∞1898 †1961