Lennart.Wasling@culturum.se
Redaktörens egen hemsida

 

Svenska Heraldiska Föreningen


Allmänna problem:
Papperskvaliteten varierar mellan olika nummer, vilket ibland ger genomlysning (baksidans tryck syns tydligt).
Försök att ta bort detta har gjorts. Bilder är ofta väldigt tydligt rastrerade.

 

VB04 1978 (pdf, 9 MB)
(A4-format; olika papperskvalitet på maskinskrivna sidor och andra bildsidor;
många fläckar på originalen, som tagits bort före överföring till pdf-fil; något lite färg)

 

VB23 1987 (pdf, 5 MB)
(allt i svart-vitt)

 

VB48 2000 (pdf, 4 MB);

VB48 sid1; VB48 sid2 (två sidor som jpg, dvs ej indexerade)
(lite grön färg här och där)

 

VB50 2001 (pdf, 10 MB)
(allt i svart-vitt)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Härnedan ett par nummer som skannats på annat (sämre) sätt
 

VB34 1993 (pdf, 4 MB)

 

VB83 2010 (pdf, 5 MB)

  

Och här ett nummer i pdf-format som inte skannats (pdf-filen är skapad direkt i InDesign)
 

VB58 2004
(pdf, 2 MB)

 

VB108