Rimord på sol ...

AFOL & POAAFOL

Åter till:
Föreg. sida


 


Ett par nya ord:


AFOL — Adult fan of lego (vuxen legofantast)
POAAFOL — Partner of an AFOL (partner till vuxen legofantast).