Synpunkter till Lennart.Wasling@culturum.se
Redaktörens egen hemsida
Åter till
Kölingareds startsida

 

 
 

Årås nuvarande byggnader

Corps de Logi

Den gamla byggnaden brann ned 1792 under A F Westfelts tid. En ny uppfördes strax därefter och inreddes slutligen under Pfeiffs epok.Corps de Logi

(Potatis-)källaren

De kvarvarande valven tyder på att byggnaden är gammal. Storlek 17,5 x 9 m (29 x 15 alnar). Var tidigare täckt med dubbelt brädtak.

Taket föll ihop omkring 1993.

Nyligen, under åren 2013–2014, togs nya tag för att rädda den gamla källaren. Nytt tak lades på den gamla uppmurade källaren, och nu ska den stå sig åtskilliga år.Källaren

Flygelbyggnad – rättarbostad

En byggnad från 1770-talet. Har använts som bostad för rättare och inspektorer.


Rättarbostaden (södra flygeln)

Flygelbyggnad – affär

Byggnaden är uppsatt på 181o-talet. Tidigare använd som förråd. På 1930-talet öppnades affär här.
 


Magasinet–affären (norra flygeln)

Drängstugan

Denna byggnad är från 1700-talet och har inrymt många olika verksamheter: garage, bostad och förråd.

Sedan 2000 rymmer byggnaden bröllopssvit m.m.


Drängstugan

Vandrarhemmet

Gamla mjölnarbostaden uppfördes 1918, men inreddes då bara till en mindre del. 1993 stod Vandrarhemmet klart.


Mejeriet–mjölnarbostaden (Vandrarhemmet)

Kvarnen

År 1930 inleddes arbetena med kvarnbyggnaden och de omkringliggande vattenkanalerna. Kvarnen upphörde 1944 och kraftverket något senare.

Under åren 1982–1987 utfördes renoveringsarbeten för att skapa en bygdegård; den invigdes 1987.


Kvarnen (Bygdegården)

Smedjan

På den grund där det numera står en byggnad från 2005(?) låg tidigare en smedja. Den gamla byggnaden uppfördes 1932 och hade ett toppigare tak.


Smedjan (loppmarknaden) 
Åter till Årås startsida