Åter till:
Orkestersida Limmareds dansorkester

(Stig Dowers, Charles Englanders, Royal, Dixi)


Limmareds dansorkester

Limmareds dansorkester, med medlemmar som bl.a. Stig Dower, Charles Englander och sonen Karl Englander bildades under senare halvan av 1930-talet. När Englanders slutade, och bildade egen orkester 1938 — troligen 1937, ty Loco spelade i Målsryd 1937-04-03, enl. annons — (se nedan), döptes Limmareds dansorkester om till Loco swingers under ledning av Stig Dower. I Tranemo fanns orkestern Rondo, och tillsammans med Loco ombildades dessa 1944 till Stig Dowers orkester (se denna orkester nedan)
 Stig Dowers orkester, 1944.
Kapellmäst. Stig Dower (ts, drspl), Kurt Fast (as, cl), Berhard Dower (b), Stig Blåberg (p),
Sven Nilsson (tp), Acke Kreutz (dr, voc), Solveig Dower (voc).

Stig Dowers orkester

Kapellmästaren Stig Dower (f 1908) från Limmared hade varit ledare för Loco swingers. Han hade samlat följande medlemmar i orkestern vid nystarten 1944:
– Kurt Fast (f 1918), kom från orkestern Rondo i Tranemo.
– Bernhard Dower (f 1910), var också med i Loco swingers.
– Stig Blåberg (f 1915), kom från Rondo.
– Sven Nilsson (f 1918), också från Rondo; orkesterns arrangör.
– Acke Kreutz (f 1924), från Loco swingers
– Solveig Dower (f 1922), har vunnit pris i sångtävlan i Göteborg samt medverkat i Fagerlunds och Sven Sjöholms orkestrar i Göteborg.

Repertoir: huvudsakligen modern dansmusik. Engagemang: Folkparken i Borås och Huskvarna samt i kringliggande trakter.

Limmaredssonen Fredrik Ohlsson har skrivit om Stig Dowers orkester i veckobladet ST&T:
    Tankar från mitt Stockholmsfönster <pdf-fil>

 


Charles Englanders orkester (»den andra»), 1941.
Kapellmäst. Charles Englander (ts,cl), Karl Englander (as,cl), Arne Englander (dr), Jonas Weiberg (as,cl),
Linus Carlberg (tp), Håkan Sämfors (p), Gösta Carlsson (tp).
 

Englander

Charles Englander kom 1920 från Karlskrona (flöjtist vid Flottans musikkår, och spelade även luta) till Hillared. Han anställdes som målare vid BAJ; bodde i Veka banvaktsstuga.

Charles ledde sin första orkester under åren 1938–40 (start 1938-04-09). Oroliga krigstider gjorde att många kallades in i beredskap och orkestern upphörde därför. Pappa Charles, sönerna Karl och Arne, Fred Josefsson (p), Kalle Andén (as, drspl) och Bertil Farby (tp) ingick i den. Fred Josefsson och Bertil Farby gick 1940 till Roxy orkestern (se denna orkester). Dansrotundan i Skalle (nära Skalle hållplats i Fristad) var något av hemmaplan 1938-39. Efter dansens slut gick det extratåg därifrån till Borås kl. 00.15.

Charles Englander satte ihop en ny orkester 1941 (den andra, bild ovan). Den höll på till 1944. Håkan Sämfors var en skicklig pianist, som kom med då (Ingvar Wieslander bytte av någon gång).

Till dansställena åkte de i allmänhet med Dannike Taxi; de tog med eget piano på släpvagn eftersom de pianon som fanns ute på dansbanorna oftast var dåligt stämda.
 

Royal dansorkester

När Charles Englander slutade med dansorkester och sonen Karl flyttade för studier, ombildades orkestern. Den förre regementsmusikern Gösta Carlsson tog då över som kapellmästare. Följande musiker ingick i orkestern:
– Gösta Carlsson, kapellmäst, tp, drspl (f 1920)
– Linus Carlberg, tp (f 1901) [f.d. musikfurir, civilanställd på regementet]
– Arne Englander, as, cl (f 1918) [anställd vid regementets musikkår 1936–38]
– Jonas Weiberg, sax, cl, violin (f 1914)
– Stig Ericsson, sax, tb, violin (f 1926)
– Claes Erik Johansson, p, violin (f 1925)
– Arne Pettersson, batteri (f 1913) [Tranemo, civilanställd på regementet].

Orkestern spelade »Modern och kulturell dansmusik. Engagemang i Västergötland», enligt Orkesterboken, 1944.
 

Dixi

Under åren (cirka) 1946–49 fick orkestern, med i stort sett samma medlemmar — namnet Dixi. Ny var trumpetaren Charles Abrahamsson [Almenfors], som tidigare varit med i Sylmés orkester (se denna orkester).


 
Boråsorkestrarnas startsida