Jean Josefsons Pop Sixers (1963-65)
 Affisch.
Lisbeth är Lisbeth »Liz Davids» Davidson. Av Flabsen från Jean Josefsons tid återstod Ingemar Sambrant och Eddie Köhler.

 


 
Boråsorkestrarnas startsida