Ljuduppspelningar — från skivor och radioprogram


 


»Från scen och cabaret» <mp3-fil, 14 min>
Myggan Erikson, 1994-02-27
Hela programmet med följande visor:
– Mors lilla Olle, Alice Babs (1924- )
– Skjutspojkens visa, Olle Adolphson (1934-2004)
– En åsknatt på Trollhättan, Gunvor Norlin-Sigurs (1919–2000) & Tomas Fehling (1940–2009)Lennart Angvik, är sällskapet trubadur. Han har tonsatt flera av Wilhelm von Brauns dikter.

»Stark i sin oskuld» — förlagan till Alice Tegners Mors lilla Olle;
Dikten är skriven av Wilhelm von Braun;
tonsatt och insjungen av Lennart Angvik
 Margareta Kjellberg, kallades 1995 som sällskapets hedersmedlem.
Hon medverkade vid flera av dess aktiviteter.

»I låga ryttartorpet» — Wilhelm von Brauns mest kända skillingtryck, hade hon ofta som sin signaturmelodi.
   Här en inspelning från LP:n Telestar TR 11021 »Margareta Kjellberg sjunger skillingtryck»
 


Svenskt Visarkiv (ljudhistoria)
Tonsättningar
 

»Värt att veta» Vetenskapsradion <mp3-fil, 20 min>
Sägnen om Pintorpafrun, Ett program om den rysliga kvinnan som sades pina sina undersåtar.
   Wilhelm von Braun har diktat om henne. Lennart Wasling medverkar i programmet, som sändes 2002.

 

 


 
Wilhelm von Brauns startsida