Externa länkar med anknytning till Wille
 

Andra litterära sällskap, DELS

Projekt Runeberg
Wilhelm von Brauns »Samlade verk» med Schuberts illustrationer, utgivna 1902, har skannats i sin helhet.

Särna skogsmuseum med historien om Mors lilla Olle.

Mer om Mors lilla Olle

Ännu mer – på nysvenska.


Lennart Angvik, är sällskapet trubadur: Han har tonsatt flera av Wilhelm von Brauns dikter. Även andra författares.

Svenskt Visarkiv (ljudhistoria)
Tonsättningar (enklare melodier: midi-filer)
 


 
Wilhelm von Brauns startsida