Innehåll

Priser

Formalia

Sällskapets årsskrifter


 

Utgivningsår
Namn
Innehåll; författare

1994 — Vendela

Från Hembygdskunskap till litterärt sällskap. Peder Claesson.
Ätten von Braun. Ilsabe Bratt.
En studie i språk och stil. Carl Ördell.
Historien om Mors lilla Olle. Lennart Wasling.

1995 — Rebecka

Den litterära kritiken. Carl Ördell.
Tiden på Karlberg. Lennart Pärnstam.
Bibelparodi åtalad. Lennart Wasling.
Tryckfriheten på 1830-talet. Jesper Wasling.

1996 — Olle Bek

Skillingtryck – gårdagens vispop. Lennart Wasling.
»I låga ryttartorpet»; Olof Silfverlod. Lennart Wasling.
Systern Amelie von Brauns söndagsskola. Inga Ryberg.
Aktrisen Emilie Högqvist. Gunhild Karle.

1997 — Birger

»Den der, som damerna aldrig läst»; Opublicerade dikter. Lennart Wasling.
Kollegan och vännen Emilie Flygare-Carlén. Gunhild Karle.
En humoristisk författare; radioprogram. Peder Claesson.

1998 — Beata

Braun som brevskrivare. Karl Warburg
I polemik med Sophie von Knorring. Jesper Wasling.
Pintorpafrun – ett satans fruntimmer. Lennart Wasling.
Mina samlingar av brauniana. Lene von Braun-Bratt.

1999 — Den rotlöse

Skolgång i Svältbygden. Red.
Wilhelm von Braun på Gotland. K G Kellgren.
Familjen von Braun i Karlshamn. Inga Ryberg.
Torpare i Getapulien. Red.
Lidingökungen Zetterberg. Birger Wedberg.
Sista sommaren på Kornö. Red.
Kroglivet i Stockholm. Gunhild Karle.
En annan roll i litteraturen – som romanfigur. Marita Wasling.

2000 — Polycarpus

Greve Erik Polycarpus Cronhielm. Red.
Den indelta armén. Carl-Filip Holmqvist.
Bricolisten von Braun. Christer Falkenström.
Författarvänner från Karlberg. Gunhild Karle.
Släkten Militz. Gudrun Nyberg.
»Stammen var saftig». Lennart Wasling.

2001 — Sju skrifvare

Nyromantik och efterklang. Lennart Wasling.
Fredrika Bremer. Eva Wahlström.
Herman Bjursten. Gunhild Karle.
Orvar Odd och Talis Qualis. Pontus Wasling.

2002 — CD-skiva


<Klicka på skivan>

Dikter av Wilhelm von Braun,
tonsatta och insjungna av Lennart Angvik.

– Stark i sin oskuld
– Den emanciperade kvinnan
– Valsen
– Evas dröm
– Champagneruset
– Valet
– Serenad till Märta
– Sång i ett glatt sällskap.
 Under »Externa länkar» finns mer av Lennart Angvik.

2003 — Apollon

Hembesök i verssmedjan. Jörgen Larsson.
Skarpskytterörelsen. Anders Björnsson.
Samhällets sociala lyten. Gunhild Karle.
Ture Nerman – biograf och frifräsare. Anders Nerman.

2004 — Herr Lars

Lars Johan Hierta – »Aftonbladsfursten». Lennart Wasling.
Debuten i Aftonbladet. Gunhild Karle.
Wendela Hebbe – första kv. yrkesjournalisten. Lennart Wasling.
Kassören Johan Lind – Brauns beskyddare. Inger Lindh Forsmark.
Punschologi. Red.

2005 — Gudrun

Blåstrumpor och feminism – Brauns kvinnosyn. Gunhild Karle.
»Kransröfvaren och Blåstrumpan». Utkast af Brn.
»Scener ur ett spelhus» – en bortglömd dikt. Gunhild Karle.
Clownens tårar – analys av »Mitt konterfej». Jörgen Larsson.

2006 — Simson

Bibelparodier – också en braunsk genre. Lennart Wasling.
Förbjudna dikter – gömda, men inte glömda. Lennart Wasling.
Braun, politiken och dagspressen. Gunhild Karle.

2007

Årsskriften ersatt med Torbjörn Stålmarcks biografi
  »Wilhelm von Braun, den glade skalden».

2008 — Blaren

Kortspelet Kille – hasardspel på Brauns tid. Lennart Wasling.
Brauns dryckesvanor. Gunhild Karle.
Henrik Bernhard Palmær – Brauns själsfrände i Kråkvinkel. Lennart Wasling.

2009 — Calle

Brauns diktning, som spegel av sin samtid. Lennart Wasling.
Brauns naturkänsla. Gunhild Karle.
Gunnar Wennerberg och Gluntarne. Åke Öberg.

2010 — Victoria

Kungamakt i förändring. Jesper Wasling.

Norsk sill i papper – »beklagligt upphetsningsarbete». Lennart Wasling.
Braun och Västkusten. Gunhild Karle.
»Etter-nässlorne» (opubl. skabrösa dikter). Lennart Wasling.

2011 — Zäta

Skaldens porträtt. Lennart Wasling.

Brauns besök i Karlshamn. Gunhild Karle.
Braun och Krimkriget. Lennart Wasling.
Braun som dramatiker. Lennart Wasling.
Tidigare opublicerade dikter.

2013 — Jubileumsbok

Bok med mängder av dikter och händelser kring författarens person. 190 sidor — 150 kronor (se startsidan). 
Wilhelm von Brauns startsida